Helse-Norge tar ansvar for sine innkjøp

Tekst: Grethe Ettung (2011)

På to år gikk Helse Sør-Øst fra etikk-versting til et forbilde i kampen mot barne- og tvangsarbeid.

– Det er flott at en av Norges største offentlige innkjøpere nå går foran på denne måten, sier daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Per N. Bondevik.
Nå følger resten av Helse-foretakene etter, melder Initiativ for etisk handel (IEH). Bedre helse i Norge skal ikke lenger føre til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn i andre land.

Barnearbeid?  Ekstrem overtid?  Lønn til å leve av?  Farlige arbeidsforhold?
Pinsetter, sakser, kirurgisk utstyr, pasientklær, sengetøy og håndklær levert til norske sykehus produseres ofte under uverdige forhold. Helseregionene i Norge handler årlig for mer enn 30 milliarder. Helse Sør-Øst meldte seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH) allerede i 2009. Nå samler hele det offentlige Helse-Norge seg i et felles nasjonalt prosjekt om etiske krav i innkjøp.
-Mer enn 30 milliarder offentlige kroner innebærer et stort ansvar og dette vil være et enormt løft for å innføre etiske krav i offentlige anskaffelser, poengterer Bondevik.

Vil gjøre risikovurderinger
Helse-regionene vil nå gjøre risikovurderinger ved større anskaffelser ut ifra produkt og produksjonsland og sette krav til leverandører der hvor det er stor fare for brudd.
-Vi ønsker å bruke vår innkjøpsmakt som pådriver for å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etiske leverandørkjeder i offentlige anskaffelser. Dette arbeidet er ikke gjort over natta, men sammen er vi sterke, sier administrerende direktør i Helse Sør- Øst RHF, Bente Mikkelsen.

Offentlig sektor har særskilt ansvar
Offentlig sektor har et særskilt ansvar gjennom forvaltningen av fellesskapets ressurser. Varer som kjøpes i Norge, enten av private forbrukere, bedrifter eller offentlige virksomheter, er ofte produsert under helt andre forhold enn vi liker å tenke på. Barnearbeid, tvangsarbeid og ekstrem overtid er ikke uvanlig. Heller ikke helsefarlige omgivelser og lønninger som knapt dekker bo- og matutgifter. Dette er hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og produksjon.
-Dette er et sjumilssteg i riktig retning og et stort skritt på veien for å sikre at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplasser også i deler av verden hvor risikoen for lovbrudd er stor. Ikke minst er det gledelig at det også blir tatt hensyn til arbeiderne som produserer varene, at deres levevilkår og behandling gjennom hele verdikjeden i varetas, sier Bondevik.

Personvern og cookies