Hele Sjøforsvaret under lupen

(2004)

Hele Sjøforsvaret i Norge granskes. Prosjektet HMS Sjø, som ble satt i gang i 2001, skal kartlegge arbeidsmiljø og helse i denne delen av forsvaret etter at det er blitt avdekket både en stor overhyppighet av kreft ved kystfortene og mange misdannelser hos barn av fedre som hadde tjenestegjort på KNM Kvikk.
Prosjektet skulle egentlig sluttføres i 2004, men er blitt utsatt til vinteren 2005. En av årsakene til forsinkelsen er at det har tatt lenger tid enn beregnet å finne frem til sivilt og militært personell som har arbeidet ved kystfortene enn det man regnet med. Det er snakk om ca 3.000 sivilt ansatte og 30.000 militært personell som har vært knyttet til Sjøforsvaret siden 1950-tallet. Jobben er meget omfattende, blant annet skal alle navnene legges inn i en database og sjekket mot Kreftregisterets egne databaser over krefttilfeller i perioden. Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 25 millioner kroner. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret og Universitetet i Bergen i regi av Sjøforsvaret.
Personvern og cookies