Hele Forsvaret kartlegges

Tekst: Turid Børtnes (2005)

I kjølvannet av undersøkelsene rundt KNM Kvikk skal hele Forsvaret kartlegges for å se om det er noen sammenheng mellom stråling og ulike sykdommer generelt i Forsvaret, blant annet kreft.

Omfattende studier har avdekket at barn av personell om bord på KNM Kvikk har hatt en overhyppighet av medfødte misdannelser. Nå skal Forsvarets sanitet lede en samlet undersøkelse av en eventuell helserisiko ved å jobbe på radarinstallasjoner. Det er Sjøforsvarets HMS Sjø som i samarbeid med Universitetet i Bergen har forsøkt å finne årsaken til misdannelsene hos Kvikk-barna. Dette arbeidet vil bli avsluttet i 2006. Det nye prosjektet rundt strålingsfare er langt mer omfattende. Sjøforsvaret skal samarbeide med Forsvarets strålingsgruppe og også trekke inn nasjonal og internasjonal ekspertise i arbeidet, skriver Forsvarets mediesenter. Noe av bakgrunnen for den utvidede helsesatsingen er rapporter om forhøyet kreftrisiko blant personell som har arbeidet på radarsystemet NIKE. Forsvarssjef Sverre Diesen sier at Forsvaret ikke ønsker å utsette sine ansatte for unødvendig helserisiko, det er derfor viktig å få frem alle sider ved disse sakene. Det videre forskningsarbeidet bygger blant annet på et eget helseregister som vil gjøre det lettere å undersøke sammenhenger mellom tjeneste og helserisiko og følge opp personellet over lengre tid. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies