Heder til rørleggerbedrift

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Bergersen Vann og Varme AS mottok Alna-prisen 2010 for «utpreget vilje til samarbeid og initiativ i arbeidsmiljøspørsmål».

-Vi er veldig på hugget, dukker det opp problemer tar vi tak i dem med det samme, konstaterer hovedverneombud Mouhammad Alshbib.
Bergersen Vann og Varme AS er en tradisjonell rørleggerbedrift som utfører alle installasjoner innenfor sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg. I løpet av fire år har bedriften vokst fra 12 til 50 ansatte. Og prosjektene er mange. Tveita-prosjektet, hvor 900 bad skal renoveres over en treårs-periode, er et av dem.
-På dette prosjektet arbeider vi etter det vi ­kaller for slump-akkord, fordi det er vanskelig å gjøre eksakte målinger, forteller virksom­hetsleder Bjørn Bergersen.
Han understreker imidlertid at kommunikasjonen med akkordlaget pågår kontinuerlig.
-Vi samarbeider, og forhører oss med akkordlaget om alt går greit.
Det gjør det tydeligvis, for bedriften ligger foran produksjonsskjemaet.
-Hva med overtid på et så vidt stort og tids­begrenset prosjekt?
-Det er ikke snakk om overtid her. Og skulle det bli en halvtime ekstra, så tar de den igjen på annet vis, forsikrer Alshbib.

Et speilbilde av Oslo

Bergersen Vann og Varme As består av 50 rørleggere fra 18 ulike nasjoner.
-De er alle født i Norge, og jeg bruker å si at de representerer et speilbilde av Oslo, smiler Alshbib.
Selv om arbeidsspråket er norsk, benyttes også engelsk.
-Når vi er ute på oppdrag, kommer vi ofte i kontakt med håndverkere som ikke snakker norsk. Skal vi greie å koordinere arbeidet på en byggeplass, må vi kunne gjøre oss forstått på engelsk.
Det gjelder også for 12 lærlinger som har lærlingeplass i bedriften. I løpet av læretida følger lærlingene et 360 timers opplæringsprogram i regi av Opplæringskontoret. To ­ganger i uka studeres fagtegninger, detaljerte planer som viser rørføringene i et bygg samt de tekniske anleggene.
-Vi fokuserer på det teoretiske, hvordan gjøre eksakte målinger, hvordan bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse, hvordan beregne mengden materialer som trengs for å fullføre en jobb og hvor lang tid som kreves for å utføre en jobb, orienterer Alshbib.
Til slutt i læretida avlegges en praktisk prøve over 35 timer. Bestått svenneprøve gir svenne­brev som rørlegger.

Rullerende lærlinger

Lærlingene blir fordelt på ulike arbeidslag. Etter en viss tid skjer det en rokkering, og de blir overført til et nytt arbeidslag.
-Det at de rullerer på denne måten, gjør at de blir godt kjent med hverandre, poengterer Bergersen.
Han tror at dette er en av grunnene til at det ikke forekommer konflikter på arbeidsplassen.
– Vi er flinke til å snakke med hverandre.
-Når vi blir så vidt godt kjent, lærer vi å kjenne hverandres grenser, legger Alshbib til.
Det bidrar også den årlige langturen til.
-Vi har blant annet vært i Istanbul, Lisboa og Lofoten. Fine turer, men dog med et faglig program, understreker Bergersen.
Når det gjelder fysiske aktiviteter, tilbyr bedriften rabatterte priser på SATS.
-Vi hadde et fotballag, men det ble for mye skader. Nå er det en del av oss som har gått over til leirdueskyting. Det går litt fredeligere for seg, kommenterer Alshbib.

Dialog og sikkerhet

Virksomheten har vist evne til å få HMS-arbeidet inn i organisasjonen slik at det kan fungere i praksis, het det videre i begrunnelsen for tildelingen av Alna-prisen.
-Vi er opptatt av HMS-arbeid. I 2010 hadde bedriften et sykefravær på 4,8 prosent, og vi arbeider med å få til ytterligere nedgang, konstaterer Bergersen.
Han viser til dialogmøtene som han mener er et godt verktøy.
Ellers har alle i bedriften deltatt på HMS-kurs.
-Vi har et arbeidsmiljøutvalg som akkurat nå arbeider med en kartlegging av arbeidsmiljøet, både det sosiale og rent sikkerhetsmessig, opplyser Alshbib.
Til arbeidet som hovedverneombud har han åtte timer per uke til rådighet.
-Sikkerhet står alltid øverst på agendaen. For tida jobber jeg med å få på plass kartleggings­rutiner som vi skal benytte hver gang vi skal inn i nye prosjekter.

Miljøfyrtårnbedrift

Virksomheten har hatt vilje og evne til å iverksette arbeidsmiljøforbedringer gjennom å bli en Miljøfyrtårnbedrift, påpeker Alna HMS-senter.
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.
-Vi deltar blant annet i en returordning for brukt emballasje, Grønt Punkt Norge, opplyser Bergersen.
Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.
Bedriften tar også vann på alvor.
-Vi var den første bedriften som skrev under på NRL – Norske Rørleggerbedrifters Landsforenings kampanje for sikrere vanninstallasjoner.
Dette innebærer kursing i vannskadeforebygging og produktvalg, samt forpliktelser om å følge et sett med rutiner for kvalitetssikring, dokumentasjon og produktvalg.
-Vi ønsker å levere miljøvennlige og bære­kraftige VVS installasjoner, avslutter Bjørn Bergersen.
Alna-prisen er en HMS-pris som deles ut av bedriftshelsetjenesten Alna HMS-senter. //

Personvern og cookies