Heder til Holmlia

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Bibliotek med lav terskel og et utfordrende arbeidsmiljø får Den norske arbeidsmiljøprisen 2010.

En mobil ringer iltert.
– Det er faktisk lov med mobil her, sier avdelingsleder Elin Hermansen, nærmest unnskyldende.
Vi befinner oss på Deichmanske bibliotek, Holmlia. Hun og verneombud Marit Kristiansen, viser rundt i lyse, luftige lokaler. Blant bøker på urdu, vietnamesisk, arabisk, tyrkisk og somalisk, foruten norsk, dukker en og annen irrgrønn bokorm opp, riktignok av stoff, men populære blant små og store ekte bokormer.

Narkotikasalg
 Årsmeldingen for 2009 viser at hele 141.335 barn, ungdom, voksne og eldre besøkte biblioteket i løpet av fjoråret.
– Biblioteket vårt er et lavterskeltilbud hvor alle i utgangspunktet er velkomne, konstaterer Hermansen.
I løpet av høst- og vinterhalvåret dukket det imidlertid tid opp en ny brukergruppe som benyttet biblioteket som varmestue og til salg av narkotika. Med internettilgang og mulighet til å gjemme seg bort mellom bokreolene, syntes biblioteket å være godt egnet for formålet.
– Det var sjokkerende unge mennesker, helt ned i 15-16 års alderen. De benyttet PC-ene våre for å knytte kontakter via Facebook samtidig som de brukte mobilene flittig. Resultatet av aktivitetene så vi raskt, etter en kort stund dukket langerne opp med varene, og etter ytterligere mobilkontakt, kom kjøperne. Det var unge mennesker, men etter hvert også eldre.
– Noe vi måtte sette en stopper for, legger Kristiansen til.

Truende oppførsel
De ansatte ved biblioteket forsøkte i begynnelsen å håndtere ungdommene selv, men de var lite samarbeidsvillige og oppførte seg truende. Oppførselen deres gjorde sitt til at mange av de yngre barna ikke turde oppholde seg på barneavdelingen.
– Det hele toppet seg da de benyttet smågutter her på avdelingen som sendebud, at disse ble tydelig involvert ville vi ikke ha noe av, sier Kristiansen.
Politiet ble kontaktet, og de tok straks affære. Ungdommer ble anholdt ved flere anledninger, i tillegg til at barnevernet ble koblet inn.
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med politiet, og kan ringe dem når det måtte være. De dukker jevnlig opp uanmeldt, både i sivil og i uniform.

Strategier og analyser
– Det var ingen god følelse å oppleve at biblioteket ble brukt til et slikt formål, fastslår Hermansen.
For personalet var det en tøff tid, men leder og verneombud iverksatte tiltak.
– Vi diskuterte hendelsene på personalmøtene, og la opp strategier for hvordan vi skulle håndtere saken på en effektiv måte samtidig som de ansatte ble ivaretatt.
Filialen gjennomførte en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet opp mot truende atferd, i tråd med retningslinjer fra Deichmanske bibliotek sentralt og Kulturetaten i Oslo som filialen hører inn under.
– Vi endret en del på rutinene, slik at vi aldri er alene på jobb. Det skal alltid være noen nede på voksenavdelingen i underetasjen. De av brukerne som vil benytte studierommet må reservere det på forhånd.
De ansatte ble enige om hvordan de skulle forholde seg til ungdommen, blant annet unngå å gå inn i diskusjoner med dem.
I tillegg til ungdommene, har også personalet måttet forholde seg til brukere som har en traumatisert bakgrunn, som er syke og som kan ha en truende oppførsel.
– Disse kan oppleves som skremmende, noe som skapte en utrygg tilværelse for oss, sier Hermansen.

Prisverdig
Måten ledelse og ansatte ved biblioteket har håndtert problematikken rundt uønsket bruk av filialen samt truende atferd fra deler av brukergruppen, var det Arbeidstilsynet Oslo vektla da de foreslo Deichmanske bibliotek, Holmlia som kandidat til Den norske arbeidsmiljøprisen 2010. I tillegg trekker de fram det tette samarbeidet med politiet og filialens klare policy på at det aldri skal aksepteres å være redd på jobb. Etter Arbeidstilsynet Oslo sin oppfatning håndteres mulige risikoforhold i arbeidsmiljøet på en svært god måte ved Deichmanske bibliotek, Holmlia.
– Det at vi ble foreslått som kandidat av Arbeidstilsynet Oslo og nå er tildelt Den norske arbeidsmiljøprisen, er vi veldig glade for, samstemmer Hermansen og Kristiansen. Samtidig er de opptatt av å formidle at minst 90 prosent av de som besøker biblioteket er hyggelige brukere.
– Det er positivt og morsomt å jobbe her.
Men litt spente er de begge på hvordan det vil bli denne høsten og vinteren, men med de erfaringene de har gjort seg, står de bedre rustet.

Deichmanske bibliotek, Holmlia ligger i bydel Søndre Nordstrand. Antall innbyggere er 35. 258 og av disse har 45,6 prosent minoritetsbakgrunn. Biblioteket på Holmlia vektlegger antirasistiske engasjementer, toleranse- og integreringsarbeid for alle grupper, men spesielt for barn og unge. Med ARI- AntiRasistisk Informasjon, vil filialen utvikle forståelse og kunnskap om rasisme generelt og hverdagsrasisme og mobbing spesielt. Filialen på Holmlia er Deichmans representant i OXLO, som skal bidra aktivt mot rasisme, diskriminering og fordommer og derved å gjøre Oslo til en romsligere by.

Personvern og cookies