Havner i tidsklemma

Tekst: MAts Løvstad (2011)

Mange arbeidstakere sliter med å kombinere omsorg for foreldre og fulltidsjobb, og særlig kvinner er utsatt.

Arbeidstakere som havner i skvis mellom egne barn, jobb og foreldre er en utfordring som bare vil øke med en stadig eldre befolkning. Det viser en ny rapport fra NOVA, med grunnlag i data fra Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) og Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG).

Reformer gir tidsklemme
Regjeringen har valgt å møte utfordringene knyttet til den aldrende befolkningen med tiltak som pensjonerings- og samhandlingsreformene. Målet er at disse reformene skal stimulere alle til å stå lenger i arbeid, og samtidig øke innsatsen fra familie i eldreomsorgen. Resultatene fra NOVA kan derimot tyde på at dette kan bidra til å sette arbeidstakere, spesielt middelaldrende som sliter med å forene familie- og jobbforpliktelser, i en lei tidsklemme.

Kvinnene som må betale
Mellom 75 og 80 prosent av personer i alderen 35-45 år har både barn og foreldre i live, samtidig som de selv er i arbeid. Selv om kun tre prosent er omsorgsgivere for sine foreldre, samtidig som de har egne barn med hjelpebehov, så utgjør dette over 20.000 personer. Og det er kvinnene som hovedsakelig må ta følgene.
– Analysene viser at det er kvinner, og ikke menn, som reduserer arbeidstida si for å møte disse familieforpliktelsene, sier forsker Marijke Veenstra ved NOVA.

Trenger nye ordninger
For kvinner er og blir fortsatt den viktigste omsorgsgiveren for både barn og voksne, og eventuelle tidsklemmer vil derfor utgjøre størst risiko for likestilling og velvære blant kvinner.
– Mens velferdsordninger for barneomsorg er godt etablert i Norge, gjelder langt fra det samme når det er snakk om familieomsorg for eldre. Ordninger som støtter opp under kombinasjonen familieomsorg og yrkesdeltagelse er nødvendig for å sikre aktiv aldring, likestilling og velvære i eldre år, sier Veenstra.

Personvern og cookies