Havner i en vond sirkel

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Løsemiddelskadde havner ofte i en vond sirkel, særlig kan det være problematisk før årsaken til plagene er slått fast, sier Oddvar Pettersen. Mange forandrer personlighet, får hukommelsesproblemer, klarer kanskje verken jobb eller de dagligdagse forpliktelsene lenger. Da kan det være helt avgjørende for den skadde og familien å få snakke med noen som forstår situasjonen.

Oddvar Pettersen kjenner problemene, han har vært uføretrygdet siden 1985 på grunn av løsemiddelskader. Året etter var han initiativtaker for å starte Landsforeningen for Løsemiddelskadde.

Lufta stinn av tri
Selv fikk Pettersen skadene som maskinist til sjøs. Da en gammel tankbåt skulle bygges om og overhales, fikk han jobb med å være med på å renovere i maskinrommet. Alt ble tatt ned, plukket fra hverandre og renset. Blant annet ble elektromotorene vasket med et stoff som viste seg å være trikloretylen. I mellomtiden var viftene som suget inn ren luft også tatt ned, resultatet var at lufta ble helt stinn av løsemidler. Pettersen jobbet med pumpene under elektromotorene som ble renset med tri, ofte bare en til en halv meter fra dem. Da han ba om å få verneutstyr, fikk han beskjed om at såpass fikk han tåle ellers fikk han heller reise hjem. – Jobben varte i åtte måneder. Til slutt var det så ille at jeg begynte å miste følelsen i beina og alt smakte tri. Han ble likevel med skipet til han mønstret av i romjula, men da han skulle mønstre på et nytt skip viste det seg at plagene var for store, han fikk store smerter og ble voldsomt andpusten ved anstrengelser.

Vond periode
Mange løsemiddelskadde går gjennom en vond periode før årsaken til plagene deres blir fastslått, det har Pettersen selv erfart. – Det er mange sykdommer som kan gi samme symptomer og mange sliter før de kommer til en skikkelig utredning. Ofte er det tilfeldighetene som rår. Etter en lang rekke undersøkelser som ikke førte til noe var det en legestudent som ble oppmerksom på at Pettersens skader kunne være løsemiddelrelatert. Det ble slått fast at han hadde vært utsatt for en ekstremt stor eksponering over lengre tid av klorerte forbindelser. Særlig nervesystemet var skadet. – Dette er skader som kan skyldes en rekke andre forhold, det er ofte årsaken til at legene trekker forskjellige konklusjoner. Skademønsteret kan også være helt forskjellig.

Noen som forstår
– Nettopp derfor er det vi kaller likemannsarbeidet i foreningen svært viktig. Det er utrolig vondt når en som kanskje har jobbet som en ressursperson i bedriften ikke klarer jobben sin lenger. Kolleger, som ikke kjenner årsaken, begynner kanskje å mobbe vedkommende. Hjemme orker han ikke å være med på noe og trekker seg fra alt sosialt. – Det blir en veldig vond selvforsterkende sirkel. Da er det vesentlig at vedkommende selv og de pårørende når som helst kan få kontakt med noen som forstår situasjonen og kan hjelpe og støtte. Det får de gjennom våre medlemmer i likemannsarbeidet. .

Personvern og cookies