Har vi gått ut på dato?

Tekst: Turid Børtnes (2001)

– Når en nærmer seg 50 år i et serviceyrke, føler en nesten at en har fått et datostempel i panna som sier ”best før…”.

Lisbeth Eliasson, flyvertinne og leder for de kabinansatte i Braathens er ikke glad i talemåter om hvor verdifull den eldre arbeidskraften er. Det er ikke slik de eldre oppfattes i arbeidslivet og i hvert fall ikke blant arbeidsgiverne i servicebransjen der hun selv jobber.

 

Få med arbeidsgiverne

Hun reagerte særlig på uttalelsene fra direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk som snakket om hvordan forholdene bør legges til rette i arbeidslivet slik at arbeidstakerne kan stå flere år i jobben. Lunde holdt sitt foredrag på YS`s konferanse om læring i høst.

– Ta tak i arbeidsgiveren, Lunde, oppfordret Eliasson. – Dra til arbeidsplassene, særlig innen privat servicenæring og hold samme type foredrag der for arbeidsgiverne. Det de helst vil er at den eldre arbeidskraften forsvinner og gjerne vi middelaldrende også. Vi har i hvert fall ikke en sjanse når det er snakk om forfremmelser og lederstillinger, det har jeg sett nok eksempler på. Da snakker ledelsen om betydningen av å få inn helt nytt blod, det vil si de unge.

 

Livserfaring

– Ledelsens syn på hva de mener om eldre arbeidskraft sprer seg også til de yngre arbeidstakerne. De ser at vi stadig blir forbigått og trekker sine konklusjoner av det.

Lisbeth Eliasson frykter særlig hva som vil skje hvis og når Braathens må nedbemanne på grunn av krisen i selskapet. Det kommer til å bli en kamp for å få beholde jobbene, og hun er redd at kampen delvis vil stå mellom de unge og eldre med lang ansiennitet og mye erfaring. En som har jobbet i 25 år i dette yrket kan i hvert fall glemme å søke en jobb i et annet flyselskap.

Selv kan hun ikke forstå at ikke livserfaring verdsettes høyere i hennes yrke. Kabinpersonalet skal kunne håndtere alle typer mennesker og situasjoner. Det kreves erfaring for å kunne roe ned en bråkete og aggressiv passasjer på en god måte eller berolige en med flyskrekk. Noe av de viktigste oppgavene er å kunne takle situasjoner som kan oppstå og gi god service.

 

Eldre passasjerer

Eliasson har også mange eksempler på at passasjerene ser ut til å verdsette den jobben de erfarne kabinansatte gjør. Ikke minst eldre passasjerer føler seg vel med en flyvertinne som er nærmere dem selv i alder. Flyselskapene skal heller ikke glemme at andelen eldre passasjerer øker, svært mange eldre har både helse og mulighet til å reise langt mer enn før.

– En forandring må starte med arbeidsgiverne, de må gå foran. Ansatte som ikke blir verdsatt av ledelsen, blir heller ikke verdsatt av andre.

– Arbeidet  må tilrettelegges slik at det fungerer i alle livsfaser. På samme måte som andre jobber, skal vel dette være et yrke for hele livet.

Personvern og cookies