Har hjemmeværende koner

(2004)

En mannlig toppleder har svært ofte hjemmeværende kone, mens kvinnelige sjefer i stor grad ikke har noen ektefelle i det hele tatt. Dette går frem av en undersøkelse gjort i svensk næringsliv.
Helt konkret viser undersøkelsen at 94 prosent av mannlige toppledere er gifte, det er langt flere enn den øvrige befolkningen. En fjerdedel har hjemmeværende kone og en tredjedel har ektefelle som jobber deltid. Toppsjefene har også de største barnekullene. For kvinnelige sjefer er situasjonen ganske motsatt, 40 prosent er ugifte. De som er gift har ofte en ektefelle som også gjør karriere i næringslivet. Lignende forhold er funnet i tilsvarende norske undersøkelser, skriver Dagsavisen, som gjengir undersøkelsen. Den viser at ekteskapet helt klart er en ressurs for mannlige sjefer og kanskje en belastning for kvinnelige. Det kan jo også tenkes at mannlige sjefer finnes jobben så belastende at de må ha et bakkemannskap hjemme som tar seg av det som skal gjøres der.
Personvern og cookies