Handeksem og vått arbeid

(2007)
Blant de arbeidsbetingete hudsykdommene dominerer handeksemet. Handeksem er plagsomt, vanskelig å bli kvitt og fører ofte til at folk må skifte arbeid.
For å forhindre at eksemet blir kronisk er det viktig å ta sine forholdsregler i tide. Et stikkord for yrker hvor folk får handeksem er vått arbeid. En skulle tro at vanlig fuktighet var ufarlig, men vått arbeid er et eksempel på grunnsetningen i toksikologien: Det er dosen som avgjør. Alt er farlig om dosen blir stor nok. Det gjelder koksalt og gulrøtter, så vel som ketchup og altså, vann.

Tette hansker
Vått arbeid kan defineres som våte hender i mer enn to timer pr. arbeidsskift, hyppig handvask (mer enn 5-10 ganger pr dag) og, kanskje overraskende, lenger enn to timers arbeid med tette hansker. Dersom fuktigheten får virke sammen med andre belastninger blir effekten forsterket. Det gjelder skitt, reingjøringsmidler, mekanisk slitasje og generelt, kontakt med irriterende stoffer som olje, syre, lut, løsemidler osv. Disse påvirkningene vasker ut fettet i den ytterste delen av huden. Fettet er hudens viktigste beskyttelse, og når fettmengden minker, kjennes huden tørr ut og begynner å skjelle. Da er huden mindre motstandsdyktig mot alle slags irritanter og allergener.

De viktigste stoffene som kan framkalle allergisk eksem:
Akrylater Aminer Krom Epoksy Formaldehyd Gummi Isocyanater Kobolt Kolofonium Konserveringsmidler Lateks Nikkel Parafenylendiamin Plast/resiner
Som andre yrkessykdommer er handeksem grovt underrapportert i norsk statistikk. Totalt meldes det noen hundre hudsykdommer hvert år, de fleste fra helsesektoren, yrker som tilbereder mat (hotell- og restaurantbransjen, matvareindustrien), metallindustrien og fra frisører og reingjøringspersonell. Om vi sammenligner oss med for eksempel Danmark eller Tyskland, skulle en vente ca 1.500 tilfeller og det meste av dette ville være handeksem.

Rene og tørre hansker
Første bud er å hindre utvasking av hudens fettlag. Er du allergisk, må du unngå å komme i hudkontakt med det du reagerer på! Sats på tekniske løsninger for å unngå skittent eller vått arbeid, og bruk hansker hvis du likevel må utføre slikt arbeid. Hanskene skal være reine og tørre, og du skal være rein og tørr på hendene når du tar dem på. Alle hansker beskytter ikke mot alt og i alle fall ikke så lenge som du tror. Det kan være snakk om få minutter før et kjemikalium har trengt gjennom hansken. Du må altså sjekke hvor lenge hansken beskytter og du må skifte hansker ofte. Om du allerede er fuktig eller skitten på hendene når du tar på hanskene, vil det gjøre vondt verre. For å motvirke at hendene blir klamme av hanskene, kan du bruke stoffhansker inni. Lateks- og gummihansker kan framkalle allergi, mens for eksempel vinylhansker skal være trygge.

Hudkrem
Andre bud er hudkrem. Smør deg inn før og etter vått arbeid, og gjerne en gang eller to i løpet av dagen. Om du har plager, kan det være lurt å smøre seg inn før du tar på hanskene, men la i så fall kremen få tørke først. Ikke bruk ringer, klokke eller smykker på hendene under slikt arbeid. Det vil fange opp fukt og smuss og irritere huden ekstra. Kremen bør inneholde ca 60% kvit vaselin (petrolatum) og gjerne litt silikon og glyserin, men ikke parfyme og helst ikke konserveringsmidler fordi det både kan irritere og i noen tilfeller framkalle allergi.

Parfymefri såpe
Tredje bud er at en skal vaske hendene i kjølig vann og skylle godt så såpa forsvinner. Bruk såpe uten parfyme, og gjerne spesielt mild såpe som du kan få på apoteket. Om du ikke er skitten, men trenger å vaske deg likevel, kan du med fordel bruke et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel heller enn såpe og vann. Dersom du ikke får bukt med eksemet, bør du undersøkes av hudspesialist. Minn legen på at det skal sendes melding til Arbeidstilsynet dersom eksemet kan antas å være arbeidsbetinget. I så fall bør du søke både NAV og din arbeidsgivers forsikringsselskap om å få det godkjent som yrkessykdom. Det er nok å oppsøke NAV og fremme kravet muntlig. Du kan sende et kort brev til forsikringsselskapet.

Personvern og cookies