Håndbok for bygg- og anleggsbransjen

(2006)

Arbeidstilsynet har laget en liten håndbok i arbeidsmiljø for enmannsbedrifter i bygge- og anleggsbransjen. HMS-arbeid i små bedrifter oppleves ofte som kronglete. Derfor har Arbeidstilsynet laget denne lille brosjyren spesielt rettet mot enmannsbedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen. Brosjyren tar for seg viktige momenter for å sikre eget og andres arbeidsmiljø, og er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, latvisk, litauisk og estisk. Håndboken gir en grei oversikt over de viktigste forskriftene knyttet til arbeidsmiljøloven og hvor du kan finne mer informasjon om lover og regler. Ordningen med regionale verneombud, samordning av HMS-arbeidet og rollefordeling på en byggeplass gjennomgås. Hvilke avklaringer bør du ha gjort i forhold til oppdragsgiver? I tillegg får du en hendig sjekkliste. Brosjyren kan bestilles gratis fra Arbeidstilsynet. VJ

Personvern og cookies