Halvparten ønsker fast ansettelse

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

10 prosent av alle ansatte har midlertidig ansettelsesforhold. Mer enn halvparten av disse ønsker seg en fast jobb.

Dette viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå i 2004, som nylig ble offentliggjort. Av de 210.000 midlertidig ansatte var 39 prosent vikarer, 23 prosent ekstrahjelpere, 21 prosent i et engasjement eller prosjektansatte, mens de øvrige var lærlinger, praktikanter og lignende. 57 prosent av de midlertidig ansatte ønsker en fast ansettelse. I aldersgruppa 30-54 år ønsker tre av fire fast jobb. Flertallet av disse har også forsøkt å få det. Midlertidige ansettelser er vanligst blant ungdom. Ikke bare fordi de er nykommere på arbeidsmarkedet, men også fordi ungdom under utdanning i stor grad påtar seg midlertidige deltidsjobber ved siden av skolegangen. Mens 10 prosent av de ansatte er midlertidig ansatt, gjelder det 30 prosent av dem under 25 år. I stor grad dreier det seg om ungdom under utdanning. For de fleste av disse er midlertidig ansettelse frivillig. Flere kvinner enn menn har midlertidig jobb, henholdsvis 12 og 8 prosent. Dette har sammenheng med at kvinner i større grad arbeider innenfor sektorer hvor tidsbegrensede kontrakter er mye utbredt, som helse- og sosialtjenester, undervisning, hotell- og restaurantvirksomhet. Det er også i to av disse næringene, nemlig undervisning og helse- og sosialtjenester, at andelen som ønsker fast ansettelse er høyest (65 prosent). Sammenlignet med tidligere år, har den totale andelen midlertidig ansatte ligget ganske stabilt de siste fem årene, etter å ha vært oppe i nær 13 prosent i 1996, da kartleggingen startet. Arbeidsmiljø nr. 7-2005

Personvern og cookies