Halvparten jobbet ulovlig

(2004)
En storkontroll i bygg- og anleggsbransjen i sommer avdekket at halvparten av de utenlandske arbeidstakere på de kontrollerte arbeidsplassene i Oslo jobbet ulovlig i Norge.
Det var Oslo kemnerkontor som sto for kontrollen, som er den største som er gjort i sitt slag. Til sammen 299 firmaer fordelt på 29 byggeplasser fikk besøk og arbeidstillatelsen til 1.000 arbeidstakere ble sjekket. Det ble avslørt at nesten halvparten av de utenlandske arbeidstakerne jobbet uten tillatelse, skriver Aftenposten. Ved kemnerkontoret regner man det som sannsynlig at en betydelig del av inntektene til arbeidstakerne også er unndratt beskatning. Utlendingene kommer hovedsakelig fra Sverige, Finland og Danmark. Bygg- og anleggsbransjen har vært en gjenganger når det gjelder svart arbeid i mange år og det ser ikke ut til at situasjonen er blitt bedre. Kemnerkontoret kommer derfor til å satse på flere lignende aksjoner i tillegg til mer informasjon om regelverket. Fra 1. oktober får arbeidsgiver et større ansvar for at alle papirer er i orden som en følge av at overgangsordningene for arbeidskraft fra de nye EU-landene trer i kraft.
Personvern og cookies