Halverer gebyrene

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Statens forurensingstilsyn (SFT) har utvidet ordningen med reduserte kontroller for bedrifter som er EMAS-registrert til å omfatte ISO-14000-sertifisering. Dette innebærer også halverte gebyrer. Grunnen til at SFT gjør dette er at ved en EMAS-registrering forplikter bedriftene seg til å vedta en miljøpolicy, innføre et miljøledelsessystem og offentliggjøre miljørapporter revidert av en ekstern revisor. EMAS-ordningen er frivillig. Miljøledelsessystemet i EMAS bygger på ISO 14001, skriver bladet PIL-Aktuelt, som omtaler saken. Det betyr at bedrifter som er ISO-14000-sertifisert har et tilstrekkelig bra system på dette området til å omfattes av samme ordning.      

Personvern og cookies