Gubber i LO

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Gubbene styrer i LO

Den tradisjonelle tillitsmannsordningen i norsk arbeidsliv er i ferd med å råtne på rot. Det vi har likt å tro er et fundament i bedriftsdemokratiet, fungerer som en undertrykkelsesmekanisme som rammer den tause majoritet.

Thore K. Karlsen, forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo, har trukket såpass drastiske konklusjoner etter å ha jobbet med omstilling og i forbindelse med prosjektet Bedriftsutvikling 2000. Under arbeidet fant Karlsen et tillitsmannsapparatet som var i utakt med de øvrige ansatte. Dette sjiktet besto som oftest av menn over 40 år som har jobbet lenge i bedriften. De var enten selv tillitsvalgte eller hadde vært det, og de hadde gode kanaler til foresatte og ledelse.

Gang på gang viste det seg at disse regimene gikk i mot forandringer på arbeidsplassen, slik som fleksible arbeidstidsordninger, jobbrotasjon og etter- og videreutdanning.

 

Yngre og kvinner

– Direkte demokrati gjennom allmøter og hemmelige avstemninger må til for å sikre at det er flertallets interesser som blir praktisk politikk, mener Thore K. Karlsen.

– Da vi begynte med spørreundersøkelser enkelte steder, slapp katta ut av sekken. Da kom det frem svart på hvitt hva flertallet mente, og det gikk som oftest tvert i mot de tillitsvalgte.

Forskerne fant at det gikk klare skillelinjer mellom eldre og yngre arbeidstakere, samt kvinnelige ansatte. De yngre og kvinnene var helt klart langt mer interessert i forandringer.

Da forskerne undersøkte forholdene nærmere fant de at det var betydelige interessemotsetninger mellom aldersgruppene. De eldre hadde fordel av ordningene slik de var, de hadde skaffet seg lettere stillinger nettopp i kraft av ansiennitet og alder.

 

Godtar hegemoniet

De yngre og nyansatte godtar denne gruppens hegemoni. De regner med at de eldre er i stand til å fortolke hva som egentlig foregår i bedriften.

Men dette tillitsmannsapparatet klarer ikke alltid å fortolke de riktige signalene mellom medlemmene og forbundene, også forbundene får gale tilbakemeldinger om flertallets mening.

De inngrodde holdningene fører blant annet til at det er liten interesse for å påta seg tillitsverv. Det blir derfor stadig vanskeligere å få folk til å stille opp og påta seg slike oppgaver.

 

Personvern og cookies