Grunnkurs i arbeidsmiljø

(2011)

Nå er det tid for IA og systematisk HMS-arbeid.

Kravene til et godt og sikkert arbeidsmiljø er like store i alle typer virksomheter.
En grunnopplæring i arbeidsmiljø, som oppfyller kravene til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), får du hos Arbeidsmiljøsenteret. I tillegg vil ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjeneste ha stor nytte av opplæringen.

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplasser. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær. Arbeidsmiljøsenteret anbefaler at ledere og verneombud tar kurset sammen.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.

 

Når og hvor kursene holdes, finner du her

Personvern og cookies