Grunnkurs i arbeidsmiljø, 40 timer

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset baserer seg på inngått avtale mellom LO og NHO om kursets faglige innhold, og legger vekt på hvordan leder og verneombud kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær. Arbeidsmiljøsenteret anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.

Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter.

Faglig innhold:

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Varsling
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Omstilling
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. Dag fire av kurset skal brukes til å gjør en oppgave i egen virksomhet som man så gjennomgår siste dag av kurset

Målgruppe:
Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten

Forkunnskaper:
Ingen

Personvern og cookies