Grunnkurs direkte på nettet

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Arbeidsmiljøsenteret kan nå tilby grunnopplæring i arbeidsmiljø på nettet. – Vårt nye nettbaserte grunnkurs legges straks ut på Arbeidsmiljøsenterets hjemmesider. Da er det bare å gå inn og melde seg på kurset direkte, sier leder for opplæringsavdelingen, Petter Wildhagen.
Det nye nettbaserte grunnkurset tilsvarer 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljø. Hele kurset kan gjennomføres på hver enkelt deltakers egen arbeidsplass, det vil ikke være nødvendig å reise bort for å få tatt grunnopplæring.

Fleksibelt
E-opplæring innebærer at alle har mulighet til å gjennomføre grunnkurset uavhengig av reiseavstand, jobbsituasjon eller sosial situasjon, for eksempel ansvar for barn. Kurset kan tas når det passer den enkelte best. – Alle vil få tett oppfølging av veileder underveis i opplæringsperioden. Men for at det ikke skal dra for langt ut i tid, kommer vi til å sette en tidsbegrensning på når kurset skal være avsluttet, for eksempel etter åtte uker. Det er meningen at deltakerne skal føle at veilederen puster dem litt i nakken, mener Wildhagen.

Oppgaver
I likhet med det tradisjonelle grunnkurset vil e-opplæringen ta utgangspunkt i deltakernes egen arbeidsplass. Deltakerne vil få oppgaver som er relatert til deres egen virksomhet og besvarelser skal leveres inn underveis flere ganger i løpet av undervisningstiden. En lærebok er inkludert i kurset og deltakerne vil få beskjed om hva de bør lese etter hvert. Kursveilederen vil gi tett oppfølging og løpende kommentarer til innleverte oppgaver. Det stilles de samme kravene til godkjenning av den nettbaserte opplæringen som det tradisjonelle 40-timers-kurset

Kontorarbeidsplasser
– Målgruppen for den nettbaserte opplæringen er foreløpig kontorarbeidsplasser, slik som kompetansevirksomheter, finans, forsikring og kontor generelt, sier Wilhagen. Det vil si arbeidsplasser der arbeidstakerne er fortrolige med å arbeide via nettet. Kurset er først og fremst beregnet på verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere. Undervisningen bygger mye på forskrift om systematisk helse- og sikkerhetsarbeid og gir en grundig innføring i hva HMS innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Deltakerne lærer hvordan verneombud, tillitsvalgte og ledere kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. – Som veiledere vil vi prøve å stimulere deltakerne til mest mulig aktivitet i egen virksomhet når det gjelder arbeidsmiljø og helse- og sikkerhetsarbeid. Det er det deltakerne til syvende og sist lærer mest av.

Personvern og cookies