«Grønn Jobb» gir arbeidsglede

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

– Etter mange år med sykefraværs­jobbing ville vi sette mer fokus på det positive, hva er det som gjør at folk trives på jobb, sier Tom Arne Grødtlien, personalsjef for forretningsenheten i Kraft Foods Norge.  

Prosjektet, som ble kalt «Grønn Jobb» er blitt gjennomført i sju avdelinger i ­forretningsenheten. Når produksjons­avdelingen er ferdig med sitt store om­stillingsprosjekt til høsten, vil det bli vurdert om det skal innføres der også.

Fellesskap
– Vi ønsket å trekke frem nærværsfaktor­ene og få de ansatte til å føle at det positive dominerer fremfor det negative. Hva det er som motiverer oss på jobben og skaper en helsefremmende arbeidsdag. Bakgrunnen for tiltaket var at det hadde vært store endringer i bedriften over lengre tid, det var viktig å finne noe positivt å ­samles om og finne frem til en fellesskapsfølelse. Prosjektet var deltakerstyrt og det var de enkelte avdelingene selv som avgjorde hva de ville prioritere og hvilke mål de ville sette seg. Arbeidet startet med en idédugnad. Ledelsen hadde en avgjørende rolle for å oppnå et godt resultat, i tillegg til verneombud og ansatte. Det var både enkle og viktige strukturelle tiltak som ble satt i verk, det varierte fra avdeling til avdeling hva de syntes var vesentlig for å styrke fellesskapet og få en hyggeligere arbeidsdag. Informasjon og kommunikasjon var en gjenganger, noen forbedret lokalene sine eller fant på felles aktiviteter, for eksempel felles lunsj en gang i uka. – Prosjektet, som ble gjennomført i 2005, er nå avsluttet, men vi holder liv i det gjennom medarbeidersamtaler og i målstyringen vår, opplyser Tom Arne Grødtlien. «Grønn Jobb» ble til i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ALNA HMS-senter, som for øvrig er så fornøyde med sam­arbeidet.

Personvern og cookies