Gravide leger mister jobben

Tekst: Turid Børtnes  (2009)

Leger som er gravide, får ikke fornyet vikariatene sine ved norske sykehus.

Det er Yngre legers forening (Ylf) som slår alarm etter at de har fått mange henvendelser fra gravide leger som ikke har fått fornyet vikariatet sitt, skriver Dagsavisen.
Legeforeningen mottar minst 20-25 klagesaker med et slikt grunnlag i året.

– Bryter loven
De sakene foreningen ikke klarer å løse, går videre til Likestillingsnemnda.
Leder i Ylf, Helga Gjessing, sier til avisen at i alle slike saker som nemnda har behandlet, er konklusjonen at sykehusene har brutt likestillingsloven.
Hun tror også at mørketallene er store i slike saker. Noen saker løses lokalt og i andre tilfeller tør ikke legene å protestere fordi de er redde for å bli stemplet som bråkmakere i et lite sykehusmiljø.
En kvinnelig lege, som vil være anonym, sier til Dagsavisen at hun har opplevd at absolutt alle leger ved sykehuset fikk fornyet vikariatet sitt bortsett fra de som var gravide, inklusive henne selv.

Økonomien avgjør
Årsaken til at sykehusene vil unngå gravide leger er først og fremst økonomisk. I henhold til tariffavtalen mellom sykehusene og legeforeningen er det arbeidsgiver, det vil si sykehusene, som skal betale differansen mellom det den gravide får gjennom folketrygden/ NAV og full lønn under fødselspermisjon. Siden NAV bare betaler opp til 6G, noe som tilsvarer litt over 420.000 kroner i året, kan det bli kostbart å ha leger i fødselspermisjon.
Sykehusenes arbeidsgiverforening, Spekter, mener at slik diskriminering er uakseptabel og at det må jobbes med ledelse og holdninger på dette området.
Barne- og likestillingsdirektoratet har nå sendt ut et forslag om at det skal være forbudt å spørre om graviditet i forbindelse med jobbintervjuer og ansettelser. Men for en lege som er synlig gravid, er ikke det til særlig hjelp når spørsmålet om fornyelse av et vikariat kommer opp.

Personvern og cookies