Gravide kan male

(2004)

Ingen av 25 undersøkte interiørmalinger klassifiserer til advarsler i forhold til forplantning, fosterskade eller kreft. Gravide kan trygt bruke de vannfortynnbare malingene, men bør være ekstra forsiktig i forhold til de som er basert på organiske løsemidler.

En større undersøkelse av 25 interiørmalinger viser at ingen av dem inneholder stoffer som kvalifiserer for merking som «Meget giftig», «Giftig» eller «Helseskadelig». Del tre av undersøkelsen, som foreligger nå, fokuserer på gravides forhold til malingene. Teknologisk Institutt (TI) har kommet fram til at ingen av de vannfortynnbare eller løsemiddelbaserte interiørmalingene i undersøkelsen inneholder kjemiske forbindelser, selv i lave konsentrasjoner, som klassifiserer til advarsler i forhold til forplantning, fosterskader eller kreft.
Forsiktighet
Overlege Petter Kristensen i arbeidsmedisinsk seksjon i Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) har gått gjennom rapporten fra TI. Han bekrefter konklusjonene i undersøkelsen med et forbehold. – Gravide bør være mer forsiktig med organiske løsemidler enn andre. De bør unngå å være i rom hvor slike malinger brukes. Men når malingen er tørr, kan den gravide eller den nyfødte gjerne oppholde seg i rommet på lik linje med andre. Når det gjelder de vannfortynnbare malingene mener Kristensen at de trygt kan brukes av gravide. Også malinger med organiske løsemidler (vanligvis whitesprit) kan benyttes av den gravide dersom hun bruker riktig verneutstyr (maske). Kristensen mener imidlertid at profesjonelle malere bør ta opp med arbeidsgiveren om arbeidet kan legges opp slik at hun kun bruker vannfortynnbare malinger. Undersøkelsen av de 25 interiørmalingene er hyggelig lesning for alle som er opptatt av helse og arbeidsmiljø. Kristensen minner likevel om at resultatene av denne undersøkelsen ikke gjelder til evig tid. Gravide bør følge med på databladene. Er malingen basert på organiske løsemidler, bør de unngås av gravide, er hans enkle råd

Personvern og cookies