Gravide diskrimineres

(2004)
Stadig flere gravide og kvinner med fødselspermisjon klager over at de blir diskriminert i arbeidslivet. Det viser den økende mengden henvendelser likestillingsombud Kristin Mile fikk om slike saker i 2003.
20 prosent av alle henvendelsene til Likestillingsombudet i fjor dreide seg om diskriminering i forbindelse med graviditet eller fødselspermisjon. Mile mener at det ser ut som om kvinner i permisjon er spesielt utsatt i forbindelse med omorganisering eller nedbemanning. – Forskjellsbehandling av arbeidstakere som er gravide eller har fødselspermisjon er forbudt etter loven, presiserer Mile. Hun er overrasket over den store økningen og ser ikke bort i fra at årsaken kan være et tøffere arbeidsliv og at kvinner generelt er blitt mer oppmerksomme på sine rettigheter. Hun vil særlig rette oppmerksomheten mot arbeidsgiverne og ber dem skjerpe seg på dette området. Forhold i arbeidslivet dominerer fullstendig Likestillingsombudets saksmengde. Likestillingsombudet fikk 476 nye saker i 2003, det er en økning på over 10 prosent fra foregående år. I tillegg til alle henvendelsene fra kvinner som venter eller har fått barn, var det god del saker om likelønn, stillingsannonser og ansettelser. Likestillingsminister Laila Dåvøy sier til NRK at hun foreløpig ikke vil gå inn for straffetiltak mot dem som bryter loven på dette området, men hun er enig i at arbeidsgiverne må skjerpe seg.
Personvern og cookies