Gratulerer, Hydro

(2004)

Vi gratulerer Hydro som vinner av Arbeidsmiljøprisen-2004. I skarp konkurranse med solide enkeltpersoner og andre virksomheter, ble det Hydros gigantutbygging på Sunndalsøra som gikk av med prisen, og begrunnelsen er i korthet at det er lagt vekt på godt HMS-arbeid i alle ledd av virksomheten. Mens det ble produsert aluminium i den ene enden av elektrolysehallen, var rivningsarbeidene i full gang i den andre enden. Produksjonen har hele tiden gått som normalt og økt i løpet av de tre årene utbyggingen har pågått. Gigantprosjektet koster ca. seks milliarder kroner. I løpet av anleggsperioden og 2,7 millioner arbeidede timer har det bare vært fem personskader. To av dem middels alvorlige, de tre andre lettere skader. Ingen har fått varige mén og samtlige er tilbake i arbeid igjen. I løpet av de siste 219 dagene (1. september 2004) var det ikke en eneste personskade. Vi har på lederplass i Arbeidsmiljø til stadighet terpet på viktigheten av at HMS-arbeidet blir flyttet inn i styrerom og til høye ledernivå i bedriftene. Med sitt SU4-prosjekt på Sunndalsøra har Hydro til fulle vist at en slik filosofi lar seg overføre til praksis, og at det gir resultater. Vi ser grunn til å slå fast at Hydro er vinner av den originale Arbeidsmiljøprisen i Norge. Den ble delt ut for første gang i 1961. Den gang var det offisielle navnet «Forsikringsselskapet Sigyns Jubileumsfond for forslag til vernetiltak i arbeidslivet». Da det etter hvert er blitt mange som deler ut ulike typer av arbeidsmiljøpriser, er det viktig å holde fast ved den opprinnelige prisens grunnlag Mye vann har rent i havet siden Lyder Knutsen fikk den første Arbeidsmiljøprisen for sin oppfinnelse av en ny sveiseskjerm til bruk ved elektrisk buesveising i 1961. Fusjoner, oppkjøp og navneendringer i forsikringsbransjen har ført til at navnet på prisen har endret seg noen ganger i løpet av de 43 år. Men grunnideen bak prisen ligger fast, og det er nå styret i «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet» som er ansvarlig for utdelingen av Arbeidsmiljøprisen. Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Hydros SU4-prosjekt dekker disse kriteriene med god margin, og er en verdig vinner. Vårt håp er at mange selskaper, særlig innen byggebransjen, studerer hvordan et slikt stort byggeprosjekt er blitt gjennomført, og at erfaringene blir videreført til andre byggeplasser. Det er det absolutt behov for.

Personvern og cookies