Godt driftsresultat i 2002

(2003)

Arbeidsmiljøsenteret oppnådde et godt driftsresultat i 2002. Resultatet før finansposter var 620.000 kroner. Dette var en resultatforbedring på ca. 1,4 millioner i forhold til 2001. – Vi må tilbake til 1998 for å finne et regnskapsmessig overskudd, og i årene 2000 og 2001 gjennomgikk Arbeidsmiljøsenteret en solid hestekur. Dramatiske nedbemanninger og omlegging av store deler av driften ble gjennomført, og i fjor viste det seg at disse tiltakene var nødvendige for å få til en ny giv i Arbeidsmiljøsenteret, sier direktør Paul Norberg. Han understreker at det har vært jobbet meget godt i alle avdelinger, og at dette har ført til store innsparinger på kostnadssiden. @5;Offensiv i 2003 Arbeidsmiljøsenteret er avhengige av konjunkturene i næringslivet, og den generelle nedgangen har ført til at det er vanskeligere å holde oppe inntektsnivået fra de siste årene. Men Arbeidsmiljøsenteret vil møte markedet med en offensiv. Nye internettbaserte HMS-verktøy for gjennomføring av vernerunder, risikomodul, oppfølgingskalender for IA-bedrifter og kartleggingsverktøy av arbeidsmiljø er utviklet, og i ferd med å bli introdusert på det norske markedet. I løpet av høsten vil det bli lansert et nettbasert grunnopplæringskurs, og Arbeidsmiljøforlaget har flere gode utgivelser på gang. Blant annet et 3-binds bokverk om Bedriftshelsetjenestene, som er ute på markedet i disse dager. I løpet av året vil skilt-/forlagsavdelingen åpne en nettbutikk, noe som vil gjøre produktene enda lettere tilgjengelig over hele landet. – Arbeidsmiljøsenteret satser på høy kvalitet i alle avdelinger for å kunne beholde markedsposisjonen som landets viktigste totalleverandør av HMS-tjenester. Resultatet i 2002 var en stor inspirasjon for å videreutvikle produktspekteret ytterligere. Målet er ganske enkelt å bidra til å skape gode arbeidsforhold på alle norske arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor, sier Norberg.

Personvern og cookies