Godt arbeidsmiljø i Forsvaret

(2010)

Resultatene fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse 2010 er klare. Svarprosenten på 58,3 prosent, er ny rekord.
– Våre engasjerte medarbeidere opplever en markant reduksjon i arbeidsbelastning og stress i forhold til undersøkelsen i 2009, sier personaldirektør Tom Simonsen til nettstedet mil.no. Han legger ikke skjul på at han er meget fornøyd, både med deltakelsen og resultatene.
– Det er gledelig at arbeidet som er nedlagt for å skape bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser, synes å bære frukter, og det er viktig at vi fortsetter satsningen på dette området.
Til tross for dette, presiserer direktøren at det fortsatt er avdelinger som har en meget høy arbeidsbelastning og et høyt stressnivå.
Medarbeiderne opplever en høy grad av tilhørighet til Forsvaret og 63,9 prosent av respondentene svarer at de i nokså eller svært stor grad identifiserer seg med Forsvarets kjerneverdier.

Personvern og cookies