Godt arbeidsmiljø gir god sykehuskvalitet

Tekst: Kari Flaata Halling (2005)
Fra 1. januar 2005 tiltrådte Elisabeth Borhaug (44) stillingen som klinikksjef for den nye kirurgiske klinikken ved Blefjell sykehus Kongsberg, Rjukan og Notodden. Den tidligere oversykepleieren setter arbeidsmiljø i høysetet og gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer.
– Tidligere var det tre selvstendige lokalsykehus. Ved at vi fikk overgang til statlige foretak, ble vi samlet i det som i dag heter Blefjell sykehus, som innbefatter Kongsberg, Notodden og Rjukan. Vi har nå i en toårsperiode jobbet med å samkjøre, slik at vi utad og innad skal operere/fungere som ett sykehus. Det har vært en lang prosess. Vi har jobbet i prosjekt for å lage en struktur som får frem det beste fra hvert sted. Vi har gått fra å ha en daglig leder på hvert sted til å bli organisert i klinikker og fagområder, forteller klinikksjefen.

Spennende teamarbeid
Til tross for at Elisabeth har ny sjefsstilling og rapporterer direkte til administrerende direktør Per- Christian Voss ved Blefjell sykehus, ser hun i utgangspunktet ingen forskjell på seg selv og andre. Teamarbeid er viktig, mener klinikksjefen: – Jeg får ikke til noen ting uten at de andre er med. Det er spennende å få folk til å arbeide sammen og dra i samme retning. Det å spille på hverandre og få andre frem er noen av de artige utfordringene. Et godt arbeidsmiljø har mye å si på hvordan vi gjør jobben vår. Elisabeth Borhaug er nå leder for ca. 400 personer, deriblant leger og sykepleiere, fordelt på følgende avdelinger: Kirurgisk sengepost I, operasjonsavdeling, gynekologisk/ fødeavdeling, røntgenavdeling, ortopedisk sengepost, poliklinikk, dagkirurgisk behandling og øre- nese- halstilbudet. Tilsvarende finnes på Blefjell sykehus Notodden og Rjukan, men i mindre omfang. – I forbindelse med helsepersonelloven bestemmelse om at det skal være èn-delt ledelse for sykehus, var det mye diskusjon om hvem som skulle være denne lederen for avdelingene. Legene mente vel i stor grad at de burde ha den rollen. Og det er fortsatt mange leger som sitter i sjefsstillingene, selv om tiden har modnet og det etter hvert har kommet sykepleiere inn., sier Elisabeth, som for øvrig konkurrerte med to leger om jobben.

Godt arbeidsmiljø
– Et godt arbeidsmiljø, stor trivsel og høy kompetanse blant de ansatte vil ofte føre til at pasienter og pårørende opplever god kvalitet på sykehusene. Her på sykehuset er vi kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, og det må vi jobbe for å ha fortsatt, slik at både ansatte og pasienter trives. I fjor skåret vi best på en medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i Helse Sør. Denne undersøkelsen viser at Blefjell sykehus og Kongsberg er et sted hvor ansatte har høy trivsel. Vi opplever at mange ønsker å være ansatt hos oss, sier Elisabeth. – Arbeidsmiljø og trivsel gir lavt sykefravær. Dette er godt dokumentert mange steder. Hvordan er det ved sykehuset på Kongsberg? – Vi hadde i 2004 et lavere sykefravær enn året før. Det skal likevel ikke bli en sovepute fordi det fortsatt er forbedringspotensial. Vi er en IA-bedrift ( Inkluderende Arbeidsliv), og vil så langt det er mulig legge forholdene til rette for at ansatte kan være i jobb i ulike faser av livet, svarer Elisabeth, som selv har erfart hvilket puslespill det er å kombinere små barn og familie med et aktivt yrkesliv. Hun er gift med Vidar og har tre gutter, som nå har flyttet hjemmefra: Øystein (19), Kristian (22) og Håvard (17).

Utradisjonelt
– Er du opptatt av kvinners rettigheter? – Jeg er ikke i kategorien «gammel sekstiåtter», men jeg er opptatt av at kvinner blir vurdert på lik linje ut fra våre kvalifikasjoner. Men det er klart det er utradisjonelt at ei jente og sykepleier leder en kirurgisk klinikk, for det er vel kanskje noe av det mest mannsdominerte yrket som finnes. Jeg opplever at det er en anerkjennelse ut fra kvalifikasjoner, at jeg har gjort en god jobb som leder før, og at det er derfor jeg har blitt valgt denne gangen. Jeg føler jo at det er en seier, kanskje ikke så mye fordi jeg er jente, men fordi jeg er sykepleier, svarer Elisabeth. Etter at hun ble tilbudt stillingen som klinikksjef, har hun fått mange positive tilbakemeldinger, også fra legene, noe hun synes er kjempegøy: – Men det spennende blir jo når vi har jobbet sammen en tid, om de føler at de fortsatt vil respektere meg som leder og får tillit, men det må jo komme med den jobben jeg gjør, legger hun til. – Tror du det er positivt for arbeidsmiljøet at det blir flere kvinner i et såkalt mannsdominert yrke? – Begge kjønn har noe å tilføre hverandre fordi vi er forskjellige og kan utfylle hverandre i et team. Et sykehus er en typisk kvinnebedrift, og jeg synes av den grunn det er flott at det rekrutteres og ansettes flere kvinner også i lederstillinger, svarer den blide og trivelige klinikksjefen.

Utfordrende arbeidsoppgaver
Fra første dag i ny jobb har Elisabeth hatt nok av arbeidsoppgaver å ta fatt på. Ikke minst har hun fått ekstra-arbeid i forbindelse med flomkatastrofen i Asia: – Sykehuset opprettet før nyttårsaften en avdeling til å ta imot eventuelle lokale ofre etter flomkatastrofen, men sengene er heldigvis blitt stående tomme. I slike krisesituasjoner er det viktig med et tett og nært samarbeid, og jeg opplevde at alt fungerte, folk stilte opp og tok sin tørn. Forøvrig arbeider Elisabeth med å få til et enda bedre samarbeide mellom de tre Blefjell sykehusene med fokus på effektivitet og best mulig pasientbehandling. – Når det gjelder det ressursmessige, står vi ovenfor gedigne utfordringer i forhold til budsjettet som ligger foran oss, noe jeg vil ha ansvar for, med god støtte fra økonomiavdelingen. Den budsjettmessige situasjonen i helse Norge er alvorlig. Det er på agendaen hele tiden at vi skal spare mer, men samtidig skal vi gjøre mer, gjøre det riktig, faglig forsvarlig, og det er mange krav knyttet til dette. Samtidig får vi ikke penger nok! Skal vi drive et sykehus i balanse, slik som departementet vil at vi skal gjøre, vil det gå ut over behandlingstilbud til pasienter. Min viktigste jobb blir da å synliggjøre og si fra hvilke konsekvenser det får. Vi må gjøre vårt beste for å jobbe smart og effektivt, men innenfor en forsvarlig ramme, fortsetter den engasjerte klinikksjefen og legger til at det fortsatt vil være fokus på arbeidsmiljø og trivsel i Blefjell: Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies