Godt arbeidsmiljø for elever

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Skolebarn har bedre fysisk arbeidsmiljø enn det en kan få inntrykk av gjennom den politiske debatten eller i opinionen. Dette går frem av en undersøkelse av 32 skoler og barnehager i 12 kommuner i Rogaland.

Det er helsetjenesten i de 12 kommunene som er oppdragsgivere bak rapporten. Hovedinntrykket er at arbeidsmiljøet i barnehagene og skolene stort sett er bra, heter det i rapporten. Begrepet arbeidsmiljø omfatter i dette tilfellet ikke det pedagogiske innholdet i skolene. Rapporten oppsummerer revisjoner og tilsyn av helse- og miljøforhold ved de undersøkte skolene og barnehagene, skriver Stavanger Aftenblad. Undersøkelsen ser blant annet på eventuelle avvik i forhold til egne internkontrollsystemer og fysiske forhold slik som vedlikehold, renhold, inneklima, støy og trafikkforhold. Tre av de sjekkede institusjonene hadde ingen avvik eller merknader i det hele tatt. Flere andre ble karakterisert som meget tilfredsstillende. Det ser ut som om godt vedlikehold er en forutsetning for at det ytre miljøet skal fungere bra. Det stedet som fikk dårligst karakter hadde ikke brutt noen lover eller forskrifter, men forholdene var likevel preget av dårlig vedlikehold. Og som kjent er godt vedlikehold avhengig av kommunale bevilgninger som igjen er avhengig av politiske prioriteringer.

Personvern og cookies