Gode rollemodeller i Vietnam

Tekst: Grethe Ettung (2010)

 

Nordiske virksomheter bedrer arbeidsforholdene i den tredje verden.

Ved å behandle medarbeiderne godt stiger produktiviteten. Dette er erfaringer nordiske virksomheter med produksjon i Vietnam, har gjort seg. Det er fullt mulig å flytte produksjonen til land i den tredje verden for å redusere kostnadene, og samtidig medvirke til at standarden på arbeidsmarkedet i det aktuelle landet høynes. Men det krever langsiktig og målrettet innsats fra både nordiske virksomheter, regjeringer og internasjonale organisasjoner, melder Arbeidsliv i Norden.

Gode arbeidsvilkår gir vekst

Under overskriften «Decent Work and outsourcing», holdt Nordisk Ministerråd nylig en konferanse i København, hvor dilemmaer og muligheter ved outsourcing med utgangspunkt i landet Vietnam, ble drøftet. Et meget dynamisk arbeidsmarked har gjort Vietnam til et populært land, også for nordiske virksomheter.
– De nordiske landene har vist at høy standard på arbeidsmarkedet kan gå hånd i hånd med bæredyktig økonomisk vekst. Vi kan være gode eksempler ved å vise at det er mulig å kombinere gode arbeids­vilkår med vekst, uttalte den danske beskæftigelsesministeren, Inger Støjberg.
Hun påpekte imidlertid at det vil kreve stor innsats og aktivt samarbeid med blant andre FN’s arbeidsorganisasjon ILO.

Å utgjøre en forskjell

Mr. Vinh, som representerer Vietnam i EU og ILO, beskrev de nordiske virksomhetene i Vietnam som meget opptatt av å sikre de vietnamesiske arbeiderne gode arbeids­vilkår, praksis og opplæring. På den måten kan de nordiske virksomhetene påvirke det vietnamesiske arbeidsmarkedet til å ut­vikle seg i en bedre retning, mente han.
Betydningen av at nordiske virksomheter i Vietnam er gode rollemodeller, ble også understreket av Rie Vejs Kjeldgaard, landsjef på ILO’s regionale kontor i Vietnam.
– Der er stort behov for ambassadører for decent work, og her kan nordiske virksomheter og de nordiske landene virkelig gjøre en forskjell.

Lojale medarbeidere

Betina Moldt Rasmussen er sjef i den danske virksomheten Orana, som leverer frukt­råmateriale til matvareindustrien. På bedriften i Vietnam har Orana skriftlig formulert sine verdier som har med sosial ansvarlighet å gjøre, såkalt Corporate Social Responsibility
(CSR). Det skjedde i første omgang fordi store kunder som Coca-Cola, Arla og Carlsberg, etterlyste en CSR-politikk. Og politikken, som stiller krav til hele forsyn­ingskjeden, har vist seg å være meget gavnlig for Orana, også rent økonomisk.
– Det har vært krevende prosess, og vi kan ikke kontrollere hver eneste fruktplukker. Men vi høster hver dag fordelene i form av lojale og stabile medarbeidere, og det gir økt produktivitet, påpekte Moldt Rasmussen.

Nei til bestikkelser

Et element i Oranas politikk er forbud mot bestikkelse, noe som i begynnelsen vakte oppsikt blant arbeiderne, og forsinket mange prosesser. Men Orana holdt fast ved bestemmelsen. Videre har arbeiderne lørdagsfri, noe som ikke er vanlig. De får også gratis, sunn frokost og de tilbys busstransport til og fra arbeidet. Dette har gjort at antallet søkere til jobbene som utlyses, har økt.
Michael Grosbøl, er administrerende direktør på danske Mascot International, som produserer arbeidstøy og vernesko. På fabrikken i Vietnam har de en skriftlig CSR-politikk som blant annet omhandler arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. Lønn­ingene ligger høyere enn minstelønn, og Grøsbøl oppfordret arbeiderne på fabrikken til danne en fagforening. Dette har ført til lavere utskiftning og mer motiverte medarbeidere. Fokuset på decent work og CSR har tydelig gavnet virksomhetens produktivitet.

Personvern og cookies