Gode ledere sparker ikke

(2003)

Ledere som sparker ansatte ved det minste tegn til nedtur står for uinspirert og dårlig lederskap, mener den amerikanske forfatteren av managementbøker, Jason Jennings. Jennings har analysert produktiviteten i 4.000 selskaper over hele verden. Hos de beste lederne fant han en fellesnevner: De gjør svært mye for å slippe oppsigelser. Dette henger også sammen med produktivitet; et fellestrekk ved de mest produktive virksomhetene er motvilje mot nedbemanning. Kutt i bemanningen fører til usikkerhet og frykt og de ansatte mister fokus på oppgaveløsning i jobben. Selskaper som sparker ansatte for å løse problemer på kort sikt, mister kvalifiserte medarbeidere til mer stabile konkurrenter. Det er kostbart å erstatte denne arbeidskraften når tidene snur. Jennings går også hardt ut mot lederes stadig mer frynsete moral, noe som er blitt synlig gjennom flere store globale finansskandaler og som vi heller ikke har unngått her i landet. TB

Personvern og cookies