Gode ledere motiverer og engasjerer

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Et godt arbeidsmiljø vektlegger arbeidstakernes behov for utfordringer, anerkjennelse og respekt, sier Eli Hansen, tidligere avdelingsleder ved sykehuset i Vestfold. 
På årets Arbeidsmiljøkongress snakket Eli Hansen om det gode arbeidsmiljø og hvilke erfaringer hun gjorde seg som avdelingsleder ved sykehuset i Vestfold. En jobb hun utførte med glans, og som resulterte i Arbeidsmiljøprisen 2005.

Tro flytter fjell
– Ledere med kontrollbehov skaper passive medarbeidere, understreker Eli Hansen. – Det samme gjør uklare ansvars- og myndighetsområder. – Ledelse via mail er absolutt ikke tilrådelig. En god leder må være glad i mennesker, ta folk på alvor, være tydelig og tilstede. Selv mener Hansen at sykehusets lintøyrom var med på å legge grunnlaget for det gode forholdet hun fikk til sine medarbeidere. Her samlet nemlig sykepleierne seg rundt en kopp kaffe om morgenen, de fikk nesten kaffen i vrangstrupen da leder Hansen ville ta del i samværet. Men det gikk seg til. – Jeg tror det er viktig for ledere å kjenne til medarbeiderne sine, også på det private planet. Ikke for å være påtrengende, men for å kunne gi hjelp og støtte når det er behov for det. – En leder skal bry seg om og med sine medarbeidere, være stolt av dem, gi ros der det er berettiget og tro at man kan flytte fjell!

Humor og folkeskikk
Eli Hansen er av den oppfatning at et godt arbeidsmiljø har smitteeffekt: positivitet avler positivitet, samarbeid avler samarbeid og fleksibilitet avler fleksibilitet. Et godt arbeidsmiljø vektlegger arbeidstakernes behov for utfordringer, for anerkjennelse og respekt, for sosiale relasjoner og samvær, og for faglig og personlig utvikling. – Nøkkelord for å utvikle arbeidsmiljøet er humor, uformelle arenaer, pusterom, sosialt samvær, likeverd og folkeskikk: vi snakker ordentlig til og om hverandre, presiserer Eli Hansen.

Personvern og cookies