God vakt

(2005)

I 2004 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) en stor arbeidsmiljøundersøkelse på vegne av Arbeidstilsynet blant leger, syke- og hjelpepleiere på sykehusene i hele Norge. Undersøkelsen skal brukes som et sammenligningsgrunnlag for resultatene av kampanjen «God vakt», som ble satt i gang rett etter nyttår. Kampanjens mål er at sykehusene skal ha fungerende helse-, miljø og sikkerhetssystemer (HMS), og at arbeidet organiseres slik at de ansatte ikke utsettes for helseskadelige belastninger.
Utvalgte resultater:
96 prosent av de ansatte er helt eller delvis enig i at det er et godt samarbeid mellom dem som jobber sammen til daglig. En av fire mener de har helseplager som helt eller delvis skyldes arbeidssituasjonen. 61 prosent er plaget med smerter i nakke og skuldre, mens ryggen plager 55 prosent. Over 60 prosent er helt eller delvis enig i at det skjer for mange omlegginger på arbeidsplassen og over halvparten mener at arbeidstempoet har økt de to siste årene. Noe under 50 prosent er delvis eller helt enige i at økonomiske hensyn går foran HMS-hensyn. Halvparten av sykepleierne og to tredjedeler av legene har ikke fått opplæring i HMS i forhold til egne arbeidsoppgaver. Nesten halvparten av legene synes ikke verneombudsordningen fungerer godt på deres avdeling. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies