God samhandling gir godt arbeidsmiljø

Tekst: Turid Børtnes (2010)
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av god samhandling og kommunikasjon på jobben.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr et spennende kurs i hvordan vi skal skape levende arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø gjennom kurset God samhandling; godt arbeidsmiljø.

God kommunikasjon

– I kurset legger vi blant annet vekt på kommunikasjon, samspill, ytringsklima og gode møteplasser i jobben, forteller senior­konsulent Inger Høibakk i Arbeids­miljøsenteret. Hun og kollega Tanja Juul Rødahl er ansvarlige for kursopplegget.
Hovedintensjonen med kurset er å lære deltakerne hvordan de kan oppnå gode psykososiale forhold i arbeidssammenheng. Kurset bygger i stor grad på medvirkning fra deltakerne, praktiske øvelser og konkrete metoder for å skape en positiv kultur på arbeidsplassen.
– Det går ikke an å bare snakke om god kommunikasjon, vi må trene på det også, for­klarer Høibakk. Det innebærer for eksempel at deltakerne får øve seg på å omformulere utsagn som kan feiltolkes eller virke krenk­ende på den en henvender seg til.
– Målgruppen for kurset er ansatte innen HMS/HR-avdelinger, verneombud, ledere og alle andre som trenger faglig påfyll på området. Dette er personell som ofte må ta imot henvendelser om problemer, klager og tilsvarende. Da er det nyttig å vite noe om hva som er god kommunikasjon og hvordan det skaper samhandling.

Tre kurs i høst

Kurset arrangeres i Oslo 27.-28. september, Bergen 6.-7. oktober og Trondheim 2.-3. november. Du finner praktiske opp­lysninger på www.arbeidsmiljo.no eller i Arbeidsmiljøsenterets kurskatalog for høsten 2010.

Personvern og cookies