God personalpolitikk bremser tidlig avgang

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Det viser seg at god personalpolitikk kan hindre at lærere går av med tidlig pensjon, under forutsetning av at tiltakene også ivaretar skolens hovedfunksjon.

Det viser prosjektet «En framtid som lærer?» ledet av forsker Jon Frode Blichfeldt ved Arbeidsforskningsinstituttet. Åtte skoler deltok i prosjektet. Ved en av disse er andelen lærere som sier de ønsker å slutte ved første mulighet, det vil si å bruke AFP fra 62 års alder, mer enn halvert i løpet av prosjektperioden. For alle skoler sett under ett er nedgangen i andelen lærere som vil gå av tidlig redusert med 10 prosent i løpet av de tre årene prosjektet har vart.

Alders-uavhengig
– Det er de samme tingene som virker enten du er ung eller gammel, sier Jon Frode Blichfeldt til Senter for seniorpolitikk (SSP) som har omtalt prosjektet. Blir innsatsen verdsatt og arbeidstakeren får brukt sine erfaringer, ønsker vedkommende også å bli stående i jobben. Det er uavhengig av alder. Forskeren mener at det viktigste er å lage en organisasjon som klarer å skape balanse mellom det man skal og bør og det man får til. Men det finnes ingen enkle håndgrep som kan få en yrkesgruppe som lærerne til å bli lenger i arbeidslivet enn de har planlagt. Det er en rekke faktorer som må virke sammen, blant annet er muligheten til selv å styre forsøk og omlegging av arbeidsmetoder helt vesentlig. Andre tiltak som ble vurdert som positivt var bruk av aktiv sykmelding og praktisering av en tidskontoordning for å oppnå mer fleksibilitet. Men ingen tiltak fungerer dersom de ikke også ivaretar skolens viktigste funksjon, slik som å sørge for gode lærings- og mestringsmuligheter for elevene.

Personvern og cookies