God organisasjon gir friske bedrifter

(2009)

Bedrifter som fungerer bra og med ansatte som trives, har ofte en god organisasjon. Med det menes dyktige ledere, god kommunikasjon og åpenhet, tydelige strategier for helse og sykefravær og at de ansatte får være delaktige i bedriften. Det er det svenske Prevent i samarbeid med noen av partene i svensk arbeidsliv som har laget et forskningsprosjekt på hva som kjennetegner friske virksomheter. Godt lederskap reduserer stress samtidig som det gir økt effektivitet og motivasjon. Med­arbeidere med innflytelse og delaktighet blir mer engasjerte og de klarer arbeidskravene bedre. Fokus på helse og strategier for sykefravær gjør det lettere å fange opp problemer og håndtere dem riktig. Det er også viktig å legge arbeidsforholdene til rette slik at personer med helseproblemer kan klare jobben uten å få problemer etter sykmelding.

Personvern og cookies