God HMS-ledelse?

Det skrives veldig mye om ledelse, både nyttig og dyptgående litteratur, og mer slagordpreget og enkelt. Emosjonell ledelse, relasjonsledelse, målstyring, LEAN, situasjonsbestemt ledelse- vi omgir oss med et vell av begreper, som ikke alle har en klar forståelse av innholdet i.

Og de som ikke er spesielt opptatt av ledelsesteoriene, har likevel mange tanker om hva god ledelse er: å bli sett, anerkjent, tatt på alvor når man tar opp saker, og å få passe med utfordringer, for eksempel.

Det finnes ingen standard for hvordan ledelse skal utøves i forhold til et positivt HMS-perspektiv. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og gir arbeidsgiver hovedansvaret for at disse kravene innfris. Men hvordan skal arbeidsgiver klare å overholde alle arbeidsmiljølovens bestemmelser, og samtidig ivareta eiernes interesser i forhold til økonomi og produksjon?

Jeg ser 3 bærebjelker i virksomhetene, som er helt avgjørende for at arbeidsgiver skal ha mulighet til å lykkes:

  1. En kompetent ledelseslinje, som kjenner sitt ansvar og andre aktørers rett og plikt til å delta.
  2. Og en engasjert vernetjeneste som bringer inn til lederne de observasjoner og saker som de ser behov for å samarbeide om løsningen på.
  3. Den siste bærebjelken er et fornuftig HMS-system, som sikrer ryddighet og forutsigbarhet når både hverdagslige og mer kompliserte saker skal handteres.

En arbeidsgiver som gir tilstrekkelig prioritet til disse 3 bærebjelkene vil ikke bare ha en mer velfungerende organisasjon å lede, men sannsynligvis færre problemer å handtere, og bedre produksjonsflyt. Og hvordan kan man ivareta disse 3 bærebjelkene?

  • God generell opplæring i arbeidsmiljøarbeid vil gjøre at mye av dette er på plass.
  • Takhøyde nok til at erfaringer og ideer blir tatt på alvor, og også i nødvendig grad implementert i HMS-systemet.
  • Fokus på det man lykkes med, ikke bare det ugjorte. Hvor mange er det som etterspør rapporter om positive HMS-hendelser, slik for eksempel entreprenørselskapet Risa gjør.

Dette er ikke et innlegg som tar avstand fra de nevnte teoriene ovenfor, ei heller alle dem som ikke er nevnt. Men de tre bærebjelkene må man ha et bevisst forhold til, uansett hvilken tilnærming til ledelse man ellers velger.

På årets Arbeidsmiljødagene i Trondheim får vi høre et spennende innlegg om relasjonsledelse i praksis. Vi får høre Kristin Wulff fortelle hvordan hun bruker relasjonsledelse til både å ta vare på mennesker og virksomhetens øvrige mål.

.

Steiring-Aud-sign

Aud Steiring
Seniorkonsulent
Arbeidsmiljøsenteret

Personvern og cookies