God generasjonsmiks gir bedre arbeidsmiljø

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– En mest mulig jevn aldersfordeling på arbeidsplassen gir det beste arbeidsmiljøet, det viser all forskning. Variasjon er en styrke, alle generasjoners erfaringer vil være med på å hjelpe bedriftene til å lykkes. De yngre og de eldre orienterer seg etter ulik modus, det kan vi utnytte for å finne de beste løsningene.
Generasjonene gjør hverandre gode, mener forsker Bjørg Aase Sørensen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun snakket om hvordan generasjonene kan få frem det beste hos hverandre på Senter for seniorpolitikks (SSP) og Kommunenes sentralforbunds (KS) konferanse om livsfasepolitikk og attraktive arbeidsplasser i pleie- og omsorgssektoren.

Felles forståelse
– Tre av fire personer jobber i forhold til andre mennesker. Den menneskelige faktor er avgjørende i slike virksomheter. Det er viktig å utvikle teknikker som gjør at de ansatte ikke driver rovdrift på seg selv. Det er det menneskelige potensialet som setter grenser i slike arbeidssituasjoner, fremholdt Sørensen. De virksomhetene som lykkes kjennetegnes av en felles forståelse for hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres og hvordan. I den sammenheng er det avgjørende at medarbeiderne veileder hverandre i tolkningen av konkrete oppgaver slik at flest mulig på arbeidsplassen kan finne den beste løsningen. Forskeren listet opp en del faktorer som må være tilstede for å lykkes. Alle må føle at deres bidrag er viktig for å få en god løsning. Erfaring og kunnskap må settes pris på, og medarbeiderne må få bekreftet sin rolle i virksomheten. @5.Forskjeller styrker
Kunsten å integrere forskjellige grupper og enkeltmennesker på en arbeidsplass er blant annet avhengig av at en kan utnytte styrken og svakhetene de forskjellige gruppene har til målrettet innsats, mener Sørensen. Det skal være legitimt å være forskjellig, det skal ligge som en forutsetning for kollektiv identitet og selvfølelse. Unge og eldre orienterer seg ved hjelp av ulike modus, for de unge haster det ikke så mye, mens de eldre er mer beslutningsdyktige, viser undersøkelser. Foredragsholderen nevnte eksempler fra sykehus og sykehjem på hvordan en generasjonsmiks kan bidra til bedre mestring. En nyutdannet pleier fikk store problemer foran sin første nattevakt alene, men med støtte fra en veteran ved sykehuset ble hun trygg i rollen. Det er svært vesentlig å gjøre en innsats for å gi nyansatte eller unge medarbeidere tro på seg selv og at de vil klare oppgavene sine. Det er flere måter å møte slike problemer på på en arbeidsplass; selve situasjonen kan endres eller våre muligheter til å møte kravene.

Må gi rom for livsfasene
– Arbeidslivet må forholde seg til alle fasene i et menneskeliv, vi er unge, vi blir fedre og mødre, vi blir eldre. Norge er det OECD-land som har flest kvinner i arbeidslivet, flest eldre og norske kvinner føder flest barn. Spørsmålet er om arbeidslivet klarer å takle alle disse fasene? Bjørg Aase Sørensen viste i den forbindelse til en doktoravhandling laget av Kitty Strand for et par år siden. Den viser at en virksomhet som klarer å tilrettelegge arbeidet slik at det for eksempel passer for gravide oppnår større romslighet og fleksibilitet på mange andre områder også. Det kommer alle grupper til gode, blant annet eldre medarbeidere. Vi må ta livsløpet på alvor og se sammenhengene i livet. Vi har alle bruk for å være et «tilfelle» en gang. – Det er ingen sak å gjøre det svært bra i øyeblikket, men å skape en god ettervekst, bærekraft og noe som gir holdbarhet er noe annet. Vi må overbevise omverdenen om at vi klarer å ivareta en oppgave over tid. Det er da vi får virksomheter som gjør det godt i lengden og til det trenger vi alle aldersgrupper for å lykkes.

Personvern og cookies