God Bedrift ut i kommunene

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Det web-baserte kartleggings- og oppfølgingsverktøyet God Bedrift, som Arbeidsmiljøsenteret har utviklet, er nå i ferd med å bli implementert i flere kommuner.
– Mange kommuner sliter med høyt sykefravær, og trtenger hjelp for å håndtere dette. Etter hvert har flere opplevd God Bedrift som et nyttig verktøy i den forbindelse, sier seniorkonsulent Espen G. Schei i Arbeidsmiljøsenteret. Foreløpig er tre kommuner i full gang, det er Hemnes, Ullensaker og Osterøy. Selv om det er tidlig i prosessen, begynner de som var først ute med å ta i bruk web-verktøyet å se gode resultater på flere områder. – I tillegg er vi i nær dialog med en rekke virksomheter på bransjenivå, både i offentlig og privat sektor, opplyser Schei. Ved hjelp av God Bedrift får virksomhetene på en rask, enkel og kostnadseffektiv måte kartlagt de forholdene som virkelig betyr noe i arbeidsmiljøet. Kartleggingen foregår på nettet, noe som blant annet innebærer at virksomheter med flere avdelinger eller datterselskap kan kartlegge alle avdelinger samtidig uten tidkrevende organisering av de ansatte. – Schei opplyser at kartleggingsverktøyet nå fåes i både norsk og engelsk versjon. Dessuten lages det i to standardvarianter, en for industri og teknologitunge virksomheter og en for kontor- og serviceytende virksomheter.

Høy IT-sikkerhet
God Bedrift består av en kartleggingsdel og en oppfølgingsdel. – Oppfølgingsverktøyet er nå svært godt utviklet, det er blitt et fullverdig personalledelsesverktøy med statistikk- og rapporteringsfunksjoner som er unike, opplyser Schei. – I tillegg er det skreddersydd til og oppdatert i forhold til det aktuelle regelverket for sykefravær og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Oppfølgingsverktøyet gir en svært god mulighet til å følge opp sykmeldte, slik at alle blir likt behandlet. Det sikrer også at alle personalstrategiske oppfølgingstiltak blir gjennomført, for eksempel overfor seniorer, gravide og de som har mistet en del av sin opprinnelige arbeidsevne. God Bedrift er laget slik at kundene selv kan følge utviklingen i virksomheten, for eksempel innen sykefraværsarbeidet. Anonymiteten ivaretas selvsagt fullt ut hele veien i arbeidet.

Arbeidsmiljøkongressen
På Arbeidsmiljøsenterets hjemmesider kan virksomhetene gå inn og selv beregne hva begge produktene vil koste bedriften. De kan også sette opp spesifikasjoner direkte på nettet. Det vil bli gitt en fyldig demonstrasjon av God Bedrift kartlegging og oppfølging på Arbeidsmiljøsenterets egen stand under Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen 29. og 30. september og 1. oktober i år.

Personvern og cookies