– Gledelig utvikling i språkopplæringen

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Resultatene fra norskprøvene for innvandrere viser en økning i antall deltakere som består skriftlige prøver.

På laveste nivå økte andelen som besto, med fem prosent fra 2007 til 2008, melder Vox.no. Nye tall fra prøvene som ble avholdt i februar 2009, viser at denne positive trenden fra fjoråret fortsetter. – Systematisk kvalitetsarbeid på feltet ser ut til å gi resultater, sier avdelingsdirektør i Vox, Bjørg Ilebekk. Norskprøvene består av en skriftlig og en muntlig prøve. Prøvene tas uavhengig av hverandre og blir vurdert hver for seg. Den skriftlige prøven inneholder lytteprøve, leseprøve og skriveprøve. En kandidat må ha bestått alle delprøvene for å bestå hele prøven. Den muntlige prøven inneholder individuell fremstilling og samtale med en annen kandidat.
Vox arbeider for den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Personvern og cookies