Gledelig tilskudd i YS-forbund

(2008)

Husforeningen i EDB Business Partner ASA, som teller 550 medlemmer, har besluttet å melde seg inn i YS-forbundet Negotia.

Det var på et ekstraordinært årsmøte den 28. februar at Husforeningen gjorde vedtaket om å melde foreningens medlemmer kollektivt inn i Negotia. – Etter at EDB meldte seg inn i NHO, oppsto en situasjon hvor vi måtte gå inn i et forbund under en av hovedorganisasjonene for å kunne fortsette fagforeningsarbeidet. Negotia eier tariffavtalen som er aktuell for vår medlemsgruppe, og det ble en avgjørende faktor for valget, sier tillitsvalgte Eirik Bornø i Husforeningen i EDB Business Partner.

210.000 i YS
– Negotia organiserer allerede en del medlemmer innen IKT-bedrifter, og jobber målrettet med tilbud tilpasset bransjen. Vi hadde en del behov, som bl.a. rådgivning og kurstilbud. Dette kunne Negotia imøtekomme. Profesjonaliteten, imøtekommenheten og åpenheten var også viktige faktorer for valget. Det ble derfor enkelt å anbefale våre medlemmer et medlemskap i dette forbundet. Det ble gitt en ukes reservasjonstid fra å bli med på den kollektive innmeldingen. Da fristen var ute, var det kun en håndfull medlemmer som ønsket å benytte seg av denne. Dette forteller oss at vi har tatt en fornuftig beslutning, sier Bornø. – Vi er meget godt fornøyd med denne tilveksten, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Medlemsgruppen i EDB Business Partner er en viktig gruppe for oss. Med dette siste tilskuddet består nå hovedorganisasjonen av mer enn 210.000 medlemmer.

Personvern og cookies