– Gledelig dom

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

– Det viktigste er å få en skikkelig oppreisning etter det som har hendt. Det skal ikke gå an å behandle ansatte på denne måten, folk som er blitt syke skal slippe å bli møtt med en oppsigelse når de vil tilbake til arbeidet igjen.

Bård Hexeberg er glad og lettet over dommen og ikke minst muligheten til å få lagt saken bak seg. Han jobber nå to dager i uka som hjelpemann i et annet rulletrappfirma og ser frem til at han blir så frisk at han kan jobbe full tid i sitt tidligere yrke. Med seg har han Tor Moen, sekretær i Heismontørenes Fagforening som har stått på for medlemmet sitt. – Hadde det ikke vært for fagforeningen, hadde jeg ikke vært her i dag. Det er det ingen som helst tvil om, slår Hexeberg fast. Moen mener at det må bli en holdningsendring i arbeidslivet, både når det gjelder behandling av sykmeldte arbeidstakere og fagorganiserte. Han har bistått Hexeberg i flere møter med bedriften og er ikke i tvil om at det at han var den eneste fagorganiserte i sin avdeling var sterkt medvirkende til at han ble sagt opp fra jobben sin. – Denne dommen er veldig oppløftende, den kan inspirere andre i liknende situasjon til å stå på og kanskje få større deler av bedriftslivet til å akseptere demokratiske spilleregler. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies