Gjenoppnevnt som direktør for Arbeidstilsynet

(2011)
Ingrid Finboe Svendsen er beskikket som direktør for Arbeidstilsynet for en ny seksårsperiode.

Ingrid Finboe Svendsen er i statsråd i dag, fredag 1.april, beskikket som direktør for Arbeidstilsynet for en ny seksårsperiode. Finboe Svendsen ansees som spesielt godt kvalifisert gjennom sin kunnskap og erfaring som direktør for Arbeidstilsynet.

Ingrid Finboe Svendsen har vært direktør for Arbeidstilsynet siden 2005. Hun kom fra stillingen som kommunaldirektør i Trondheim kommune.

Finboe Svendsen er nå med virkning fra 1. januar 2012 beskikket som direktør for en ny åremålsperiode på seks år.  Arbeidstilsynets direktør har ansvar for den daglige drift og videreutvikling av etaten, og har et viktig ansvar for å påse at etaten er rustet til å håndtere de krevende utfordringer som tilsynet står overfor. Ingrid Finboe Svendsen er en meget godt kvalifisert og ansvarlig direktør for Arbeidstilsynet.

Personvern og cookies