Gjennombrudd i kvikksølvsaken

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Trygderetten har gitt to tannhelsesekretærer medhold i at de er påført yrkesskade som følge av kvikksølveksponering.

Lederen av Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat (ThsF), Gerd Bang- Johansen, er meget fornøyd med at Trygderetten har kommet fram til en positiv kjennelse for to tannhelsesekretærer som sliter med senskader som følge av eksponering av kvikksølv på arbeidsplassen. – For disse to tannhelsesekretærene er en årevis kamp om å bli trodd endelig over, men fortsatt kjemper mange tannhelsesekretærer mot NAV, sier Bang- Johansen.
Endelig trodd
Dette er først og fremst gledelig for dem det gjelder og deres familier. De har endelig blitt trodd av rettsvesenet og det vil forhåpentligvis utløse en korrekt medisinsk behandling av dem, uttaler Bang-Johansen.
Gjennom flere år har tannhelsesekretærer kjempet for å få yrkesskadeerstatning fra NAV. Til tross for støtte fra både yrkesmedisinerne og fra forskerne, avslår NAV deres krav om yrkesskaderstating.
Må få konsekvenser
– Med forbehold om at vi ikke har finlest kjennelsene, mener vi at disse avgjørelsene nå må få konsekvenser for NAVs saksbehandling i tilsvarende saker. I begge disse sakene hadde NAV avslått krav om yrkesskade. Nå forusetter vi at NAV gjenopptar sakene til alle de tannhelsesekretærene som tidligere har fått avslag på sine krav om yrkesskadeerstatning, sier Gerd Bang-Johansen.

Personvern og cookies