Gir ut Håndbok for bedriftshelsetjenesten

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidsmiljøforlaget har overtatt utgivelsen av Håndbok for bedriftshelsetjenesten, et omfattende medisinsk oppslagsverk i tre bind som tidligere ble gitt ut av Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

– Det er fortsatt Seksjon for arbeidsmedisin ved professor Bente E. Moen som har det faglige ansvaret for håndboka, men Arbeidsmiljøforlaget har overtatt utgivelsen, sier forlagssjef Gunnar Totland. Etter planen skal den nye utgaven foreligge i august – september. Håndboka kom ut første gang i 1992. Den utgaven som kommer ut til høsten vil bli fullstendig revidert.

Tre bind
Første bind i håndboka tar for seg fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt arbeidsulykker. Del to omhandler kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og tredje og siste del arbeidsmiljøfaktorer som belaster muskel/skjelettsystemet, psykososiale miljøfaktorer og rusmiddelproblematikk. Den primære målgruppen for boka er ansatte i bedriftshelsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på at boka skal være et praktisk og nyttig arbeidsredskap for denne målgruppen. Fordi BHT er en sammensatt gruppe med forskjellig yrkesbakgrunn vil det bli brukt enkle, forståelige termer uten at den faglige kvaliteten på stoffet blir redusert.

Praktisk nytte
Håndboka er den eneste i sitt slag her i Norge og brukes blant annet som lærebok i arbeidsmedisin på høyskolene. Oppslagsverket skal både fungere som ei håndbok for gjennomføring av målrettede/selektive helsekontroller og miljøkartlegging samt målinger basert på arbeidstakernes yrkeseksponering. Hensikten med boka har ikke bare vært å lage ei lærebok som går i dybden av de enkelte temaene, men også å lage en praktisk nyttig bok der man kan finne de opplysninger man trenger i en travel hverdag i bedriftshelsetjenesten.

Personvern og cookies