Gilde satser på nærvær

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Gilde Tønsberg har hatt en klar nedgang i sykefraværet det siste året – eller en økning i tilstedeværelsen – som de selv helst kaller det. Salgstallene har også økt, til tross for en svært tøff vinter og vår med e-colikrisen som rammet Gilde-konsernet hardt.  

Kjøttgiganten Gilde, som har 750 ansatte ved anlegget utenfor Tønsberg, hadde et sykefravær på 7,4 prosent i annet kvartal i år. Det er en nedgang på nesten 9 prosent siden samme kvartal i fjor og et svært bra resultat i en bransje som er preget av mye tungt og ensformig arbeid med høyt sykefravær. Siden bedriften fikk IA-avtale i 2002 er fraværet redusert med hele 25 prosent.

Opptatt av nærvær
Men det er ikke fravær som har det største fokuset ved bedriften. – Vi har sluttet å snakke om sykefravær, vi måler heller tilstedeværelse, og der har vi hatt en jevn økning disse årene, sier Ann Kristin Kvaløsund, sosialtillitsvalgt på heltid ved Gilde. Kvaløsund medgir at denne ordbruken i begynnelsen ble oppfattet som en lek med ord, men den er glidd inn. Nå snakker de ansatte heller om hvorfor de er på jobb enn det motsatte. Gunn Karin Andersen, avdelingsleder HMS, er enig, å satse på tiltak som øker tilstedeværelsen på arbeidsplassen gir best resultat. Trivsel, sikkerhet og ikke minst en god organisering av arbeidet er viktige stikkord for et godt arbeidsmiljø. Andersen og Kvaløsund legger ikke skjul på at jobben på Gilde til tider kan være tøff. Det er høyt tempo i produksjonslinjene, og i ekspedisjonen er det klokka som bestemmer. Derfor legger bedriften stor vekt på fysisk trening som et avbrekk i arbeidet.

Jobber for barnehage
– Vi jobber i en toskiftordning, men overveier å gå over på tre-skift der det lar seg gjøre. Vi må drive lønnsomt og holde hjulene i gang, sier Kvaløsund. Men det er klart at en slik arbeidstidsordning kan skape problemer for de ansatte, blant annet for dem med små barn. Det er en utfordring å forsøke å tilpasse arbeidsforholdene til den enkeltes livssituasjon. De som har barn under tre år får begynne på arbeidet kl 07.30 i stedet for kl 06.00 når de har dagskift og så tar de det igjen på ettermiddagen eller når de går kveldsskift. – Vi har jobbet en del for å få bygget en bedriftsbarnehage for de ansattes barn, men det har foreløpig strandet på kommunale vedtak, sier Andersen.

Bedriftens hjerte
Bedriften satser på flere områder for å skape et godt miljø. Sentralt er alle trivselstiltakene i tilknytning til kantina, som fungerer som bedriftens hjerte. Kantinebetjeningen er opptatt av sunn mat med frukt og grønt og de har selvsagt egen salatbar. Førjulstiden er travel for de ansatte, og da vanker det noe ekstra. I adventstiden er kantina pyntet med levende lys. De ansatte er blitt møtt med nisseband, gløgg og pepperkaker ved 06-tiden om morgenen, og de er blitt invitert til tidlige julefrokoster. På andre tider av året er det åpen dag for ansatte med familie og venner. Det arrangeres temadager med spesiell mat hvor Gildes eget husband underholder, og om sommeren grilles det utendørs. – Vi har et enormt arbeidspress i førjulstida, og kjører kontinuerlig drift der vi kan. Det er aldri noe problem å få folk til å stå på ekstra, men da er det spesielt viktig at de ansatte føler at de blir sett og at innsatsen deres blir satt pris på, sier sosialtillitsvalgte.

Mestringskurs
Å føle at en mestrer arbeidshverdagen er en forutsetning for å trives og bli værende i jobben. Spesielle internkurs gis til ansatte som har behov for å finne et balansepunkt i tilværelsen, og strategier for hvordan de skal klare det. Det kan dreie seg om alt fra helse til praktisk livssituasjon. – Den enkelte definerer sin egen situasjon. Det dreier seg om psykisk balanse, hvile, ernæring, fysisk aktivitet eller økonomi for å nevne noen eksempler. Vi kan bistå med svært mye, slik som advokathjelp eller hjelp til å få en bedre livsstil, opplyser HMS-lederen. – Det hender noen må slutte hos oss. Da sender vi dem ikke ut alene, men er med dem hele veien. Det er en god investering for Gilde. Vi ønsker at tidligere ansatte skal snakke pent om oss, sier Kvaløsund. Gilde jobber også kontinuerlig for at så mange som mulig av de ansatte skal ta fagbrev. Det er med på å gjøre bedriften til en attraktiv arbeidsgiver og interessen er stor, det er ventelister for å komme med i de forskjellige opplæringsklassene.

– Sterkt samhold
Sosialtillitsvalgte Ann Kristin Kvaløsund tror at nøkkelen til et godt miljø, og gode resultater, ligger i fellesskapet. – Vi snakker sammen, både om det hyggelige og det ubehagelige. Vi har nok fått mye gratis fordi vi har et godt forhold mellom ledelse og tillitsvalgte. Det at bedriften har en sosialtillitsvalgt på heltid, sier mye. Det betyr ikke at vi er enige hele tiden. Vi har våre fighter, men er trygge på at vi har et felles mål. Organiseringen av produksjonen og miljøarbeidet i avdelingene gjøres i ressursgrupper som består av avdelingsleder, linjeleder, verneombud og den tillitsvalgte. De fire møtes en gang per måned, og en gang i året samles alle ressursgruppene der de fokuserer på felles utfordringer for hele anlegget. – Jeg merker at det er et sterkt samhold her på bedriften, og det virker som om krisen tidligere i år har sveiset de ansatte enda tettere sammen, sier informasjonssjef i Gilde Region Øst, Ellen Flø Skagen. Hun har bare vært ansatt i jobben i tre måneder, men er imponert over hvordan ledelsen og de ansatte har taklet presset. Hennes kolleger er enige. De berømmer toppledelsen som gjorde en fabelaktig jobb da e-colikrisen rammet. – Ledelsen skjermet de ansatte og viste at de ville ta vare på oss. De skapte en trygghetsfølelse som betydde mye i en svært tøff periode.

Personvern og cookies