Gigantutbygging på Sunndalsøra

Tekst: Thor A. Nagell (2002)

5,6 milliarders gigantutbygging på Sunndalsøra med klar målsetting: Sikkerhet og trivsel har fokus nummer 1 SUNNDALSØRA: – Arbeidsmiljø er trivsel og trivsel betyr medvirkning. Det gjelder ikke minst i sikkerhetsarbeidet, sier HMS-koordinator Edgar Gundersen på Hydro Aluminiums gigantutbygging på Sunndalsøra. – Jeg vil si det ganske enkelt: Dette er det nærmeste du kommer en mønsterbedrift, sier en fornøyd inspektør i Arbeidstilsynet, Idar Hansen.

Arbeidsmiljø = helse, miljø og sikkerhet (HMS) på den enorme utbyggingen på Sunndalsøra. Her bygger Hydro Aluminium Europas største og mest moderne aluminiumsverk. Prosjektet til 5,6 milliarder kroner, er det største landbaserte anlegg i Norgeshistorien etter Gardermoen-utbyggingen. Alle fire hovedkontraktører og et 20-talls underkontraktører med samtlige mann gjennomgår omfattende sikkerhetsopplæring. Her skal det bygges enorme haller for produksjon av aluminium, samt en rekke andre anlegg og bygg. Dette skal skje samtidig med at verket skal produsere for fullt. Over fire år blir det lagt ned 2000 årsverk med en topp på rundt 700 mann i virksomhet samtidig på anlegget. Da er i tillegg bortimot 1000 ansatte sysselsatt i produksjon. Når det hele er ferdig vil verkets produksjonskapasitet øke fra dagens nivå på 196.000 tonn aluminium til 351.000 tonn i året. Det hele vil stå ferdig ved årsskiftet 2004-2005.

Fra 90 til 0
Idar Hansen (60) har jobbet i 25 år for Arbeidstilsynet. Egdar Gundersen (54) har like lang erfaring med sikkerhetsarbeid. Han var tidligere verneleder på Hydro Aluminium Sunndal, men er nå ansatt som HMS-koordinator i det som kalles Su4-prosjektet. På 1980-tallet var det årlig 80-90 ulykker med personskade med fravær på Hydro Aluminium Sunndal. Nå er det gjennomsnittlig to slike skader i året. I to år var det helt skadefritt, men så var det seks skader i fjor. På anlegget har det, etter en kvart million arbeidstimer, vært én personskade. En mann fikk et kutt i et lår på senhøsten i 2000 og var borte fra jobben i fire dager. I 2001 var det ingen fraværsskader på anleggsområdet. – Den ene skaden her er en skade for mye. Målet er at vi skal ha null både på anlegget og på bedriften, sier Edgar Gundersen. Inne på området er det nærmest som en maurtue av folk og maskiner. Kraner er i aktivitet overalt og det er hektisk virksomhet både på bakken, i lufta og på takene på de enorme bygningene.

Opplæring i fire faser
– Det er mye å følge opp på en slik arbeidsplass for å unngå ulykker? – Vi har en klar linje helt fra toppen til hver eneste ansatte om at sikkerhet og helse skal stå i fokus. Den holdningen gjelder også for kontraktørene som jobber her inne. Vi har et omfattende samspill mellom dem og driftsorganisasjonen, sier Edgar Gundersen. Han fortsetter: – Vi har daglig tilsyn av alt som foregår her. Dette er jo i og for seg en ny «bedrift» på bedriften, og vi jobber intenst for at folk rapporterer alle forhold som kan representere en fare. Sist måned fikk vi hele 55 slike rapporter. Det viser at folk bryr seg og er engasjerte, sier han. – Det er et enormt anleggsområde og folk gjør hverandre hele tiden oppmerksomme på farlige situasjoner. Samtlige som skal gjøre en jobb her må gjennom en sikkerhetsopplæring over fire faser, sier HMS-koordinatoren.

Folk skal trives
– Blant kontraktsfirmaene som jobber her er det både rumenske og polske bedrifter. Hvordan tar de alle sikkerhetspåleggene? – De er svært positive til dem! Er det en feil så er de raskt ute med utbedringer. Vi startet i januar med å peke ut «Månedens bedrift» som er den beste på sikkerhet, og det var rumenere som stakk av med seieren ved den første kåringen. Vi foretar det vi kaller «sikker-jobb-analyser». Da trekker vi med hele arbeidslagene. Og vi kjører omfattende «Ta to»-kampanjer med plakater overalt. Der ber vi folk tar seg to minutter til å tenke over faremomenter ved enhver jobb før de starter med å utføre den, sier Gundersen før han legger til: – Men trivselsmomentet er det aller, aller viktigste. Vi må skape en arbeidsplass der folk trives. For trivsel betyr medvirkning; ikke minst i sikkerhetsarbeidet, sier han. Idar Hansen skal holde Edgar Gundersen og samtlige ansatte både på verket og på anlegget «i ørene»: – I starten følte jeg at prosjektledelsen hadde mange gode krav, men at de kanskje var litt lite flink til å følge opp at kravene ble gjennomført, sier han. – Ja, og derfor har vi ansatt to inspektører på heltid som skal sørge for at alle pålegg følges opp, repliserer Gundersen.

En mønsterbedrift
Det er Idar Hansen fornøyd med: – Vårt klare inntrykk er at de stiller meget store krav til samtlige her. På en slik plass er kanskje den største utfordringen at hele produksjonen på verket går for fullt under utbyggingen av anlegget. Arbeidstilsynet har med glede registrert at alle virksomhetene har sitt forhold i orden i relasjon til forskriftene. Og når oppfølgingen er så god som nå blir alle bedre på hele HMS-aspektet. Det har vi sett klart og tydelig allerede nå, sier Idar Hansen. – Vil du si at den erfaringen de mindre bedriftene høster her gir dem en god opplæring som de tar med seg når de er ferdige med jobben og skal fortsette utenfor anleggsgjerdet? – Ja, absolutt. De må alle ha sine prosedyrer på plass for i det hele tatt å få gjøre en jobb her. Og prosedyrene er ikke bare teorier på et papir; de må gjennomføres i praksis. Det betyr at de får en helt annen forståelse for det totale HMS-arbeidet. I tillegg ser vi ringvirkninger av disse positive holdningene også utenfor bedriften. Hotellet, som skal innkvartere folk, må gjennomføre internkontroller. Det samme må matleverandørene gjøre. Og på brakkeriggene skal forholdene være forskriftsmessige, sier Idar Hansen og legger til med overbevisning: – Dette er rett og slett er en mønsterbedrift.

Personvern og cookies