Generasjon rik og privilegert

Elin Ørjasæter, som kommer på Arbeidsmiljøkongressen 18.-20.oktober, mener aldersgruppen 62 til 70 år er for privilegert og at stillingsvernet bør opphøre når man har rett til pensjon over en viss størrelse. Så får det være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om de fortsatt vil ha hverandre, sier hun.

Ørjasæter er kjent for å si det hun mener, og på Arbeidsmiljøkongressen 18.-20.oktober deler hun ærlig og brutalt hva som skjer når en aldersgruppe får i både pose og i sekk.

– Mange mellom 62 og 70 år befinner seg i høytlønte stillingskategorier i store bedrifter eller i det offentlige. De kombinerer fullt stillingsvern med rett til alderspensjon, og er blant de mest privilegerte i samfunnet, sier Ørjasæter.

Hvorfor er de egentlig høytlønnet?

– Dette er en aldersgruppe som sitter på lite lån og har hus og hytte og i tillegg til en rimelig grei formue. Dette er den rikeste generasjonen Norge noen gang har hatt. Og vet du hva det verste er?

Nei?

– Det verste er at de har klart å gi inntrykk av at de trenger vern bare fordi de er ”seniorer”.

Den aldersgruppen du peker på er del av den store eldrebølgen som kommer. Hvor lenge bør de privilegerte stå i arbeid? 

– Det som er sikkert er at vi må jobbe lenger og flere må jobbe i helse- og omsorgsektoren. Problemet er for det første at en økt andel av statens penger går til alderspensjoner, og for det andre bruker vi mer ressurser enn før på omsorg og pleie av de eldre. Jeg har aldri vært mot at eldre skal jobbe lenger, men jeg ønsker at de skal være mer fleksible enn det de er i dag.

Stillingsvern kombinert med full trygghet i form av alderspensjon gir lite fleksibilitet hos de eldre, forklarer Ørjasæter.

– Når man har rett til pensjon over en viss størrelse bør stillingsvernet opphøre, så får det være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om de fortsatt vil ha hverandre, konkluderer Ørjasæter.

God organisasjonsgrad og basiskunnskaper er nøkkelen

Men hva med den delen av befolkningen som er på vei inn i arbeidslivet, hva er framtidsutsiktene?

– Jeg tror det blir flere selvstendig næringsdrivende i tiden som kommer. I tillegg er det grunn til å tro at arbeidslivet blir mer polarisert i form av større lønnsforskjeller og ulikhet i jobbgoder. Den privilegerte posisjonen til de over 62 som fortsatt jobber gjør at arbeidsløse mellom 50 og 62 har store problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet igjen, forklarer Ørjasæter.

Du maler et bilde av et arbeidsliv med større ulikhet mellom folk og en kommende eldrebølge som har det altfor godt. Er vi egentlig rustet til å møte det nye arbeidslivet?

– Ja, det er vi. En høy organisasjonsgrad på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden gjør oss rimelig godt rustet til det nye arbeidslivet. Men jeg er i tvil om basiskunnskaper som språk og matematikk fra grunnskolen er gode nok. Gode basiskunnskaper fra grunnskolen og god organisasjonsgrad er avgjørende.

Tømrere og dommere er superhelter

Elin Ørjasæter underviser i personalledelse og HR ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun er fast skribent i Aftenposten og sitter i Kringkastingsrådet. For mange av oss er Ørjasæter kjent som en frittalende skribent det ofte oppstår kontroverser rundt.

Hvis hun fikk mulighet til å velge utdannelse på nytt hadde det blitt historie, jus, eller kunst og tegning. Og hun mener tømrere og dommere er skikkelige superhelt-yrker.

– Tømrere er superhelter fordi de starter arbeidsdagen tidlig og ofte jobber de utendørs. Kun en skikkelig superhelt står på en gråkald februarmorgen i sludd og kuling. Dommere er superhelter fordi de må sette seg inn i nye komplekse problemstillinger og finne essensen ved å skape en tekst som får stor betydning for mange mennesker; altså en dom.

Du som er forfatter og har gitt ut flere personlige og ærlige bøker. Hva leser du du på sengekanten for øyeblikket?

– Ingen leser på sengekanten. Man sitter på sengekanten, altså når man kler av og på seg eller bare ser ut i lufta. Det er svært uvanlig å sitte på sengekanten mer enn noen minutter. For øvrig leser jeg ikke på senga i det hele tatt, men trives best i sofaen. Og der leser jeg Sapiens, a brief history of humankind av Noah Harari på Kindle.

I dette intervjuet har både kommende pensjonister og undertegna journalist måtte finne seg i å få passet sitt påskrevet.

Elin Ørjasæter møter du på Arbeidsmiljøkongressen som går av stabelen 18.-20.oktober i Bergen. Vil du høre mer om ‘generasjon rik og privilegert’, og kanskje få noen friske uttalelser, kan du melde deg på Arbeidsmiljøkongressen her.

 

Forside-Underside-AMS-Nyhetsbrev

Personvern og cookies