– Dropp stillingsvernet!

Foto: Frida Marie Grande

Elin Ørjasæter, som kommer på Arbeidsmiljøkongressen 18.-20. oktober, mener de eldste arbeidstakerne er altfor privilegerte og at stillingsvernet bør opphøre for denne gruppen. Det får det være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om de fortsatt vil ha hverandre, sier hun.

På Arbeidsmiljøkongressen 18.-20. oktober deler hun ærlig og brutalt hva som skjer når en aldersgruppe får i både pose og i sekk.

– Mange mellom 62 og 70 år befinner seg i høytlønte stillingskategorier i store bedrifter eller i det offentlige. De kombinerer fullt stillingsvern med rett til alderspensjon, og er blant de mest privilegerte i samfunnet, sier Ørjasæter.

Dette er en aldersgruppe som sitter på lite lån og har hus og hytte, i tillegg til en rimelig grei formue, forklarer hun.

– Dette er den rikeste generasjonen Norge noen gang har hatt. Når man har rett til pensjon over en viss størrelse bør stillingsvernet opphøre, så får det være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om de fortsatt vil ha hverandre, konkluderer Ørjasæter.

Den aldersgruppen du peker på er del av den store eldrebølgen som kommer. Bør disse da stå lengre i arbeid?

– Det som er sikkert er at vi må jobbe lenger og flere må jobbe i helse- og omsorgsektoren. Problemet er for det første at en økt andel av statens penger går til alderspensjoner, og for det andre bruker vi mer ressurser enn før på omsorg og pleie av de eldre. Jeg har aldri vært mot at eldre skal jobbe lenger, men jeg ønsker at de skal være mer fleksible enn det de er i dag.

Elin Ørjasæter møter du på Arbeidsmiljøkongressen 18.-20.oktober i Bergen. Vil du høre mer om ‘generasjon rik og privilegert’ kan du melde deg på Arbeidsmiljøkongressen her.

Dette intervjuet er basert på et lengre intervju med Ørjasæter som ble publisert 30.august.  Fullstendig versjon av intervjuet kan du lese her.

Personvern og cookies