Gassflasker skal ikke lagres i kjelleren

(2006)

Nå som grillsesongen er over, ryddes gassgriller og flasker bort. Gassflasker bør ikke lagres i kjelleren. Det er ulovlig og farlig. Propangass er tyngre enn luft, og derfor må gassflaskene ikke oppbevares i kjelleren eller under bakkenivå. – Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen, sier avdelingsleder Tom Ivar Hansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassflaskene skal oppbevares stående på stabilt underlag og godt ventilert. Det må være god avstand til antennelseskilder, og flaskene skal ikke utsettes for varmepåvirkning. Tomme flasker skal oppbevares på samme måte som flasker i bruk. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet. Man kan oppbevare to flasker på inntil 11 kilo hver i en boenhet uten å innhente tillatelse. Dersom man ønsker å oppbevare større mengder enn dette, skal man søke det lokale brannvesenet om oppbevaringstillatelse.

Personvern og cookies