Går vernerunder

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

I fjor innførte Eidsvoll videregående skole en egen perm for elevverneombudene som skal brukes ved befaring på utsatte arbeidsplasser knyttet til byggfagene.  

Disse verneombudene går en runde før de andre elevene kommer, sjekker eventuelle faremomenter slik som arbeid i høyden, stillaser, sager og annet farlig utstyr, skriver avviksbemerkninger og kvitterer ut vernerunden.

– Må kunne si fra
Verneombud for klasse 2TØA, det vil si annen klasse tømrerlinjen, Chris Magnus Bergersen syntes oppgaven virket grei og meldte seg frivillig da det skulle velges verneombud i klassen. – Jeg tenkte jeg kunne lære noe og hadde noen forestillinger om hva dette gikk ut på. Noe hadde han lært det første året på grunnkurset og en del hadde han plukket opp i det praktiske arbeidslivet mens han jobbet sammen med faren. Oppgaven som verneombud medfører at han må passe litt ekstra godt på medelevene sine og det gjør han. – En gang var det en som lente seg mot saga, da måtte jeg si fra at det der skal du være forsiktig med. Jeg blir kanskje lærernes høyre hånd noen ganger, men det fungerer greit. De andre elevene Arbeidsmiljø snakker med mener at de sjelden trenger å passes på, de vet hva de skal gjøre. Elevene Hans Marius Tangen og Lars Håkon Gravråk håndterer sag og utstyr med sikre og øvede hender, det er en selvfølge å bruke øreklokker og annet sikkerhetsutstyr.

Ut i praksis
Halvparten av elevene i klassen vil møte det virkelige arbeidslivet ganske snart, de skal ut i praksis i åtte uker på forskjellige byggeplasser. Chris Magnus Bergersen gleder seg, han synes det skal bli spennende å se hvordan det er på en vanlig arbeidsplass og møte nye folk. Selv har han skaffet seg praksis i et tømrerfirma på hjemstedet Jessheim. – Dette er en viktig utplasseringsperiode for elevene, de som står på og viser hva de kan, får ofte tilbud om fast jobb når de er ferdige med utdannelsen, sier verneleder Leif Helberget. Av den grunn synes vi det er viktig at de i størst mulig grad er aktive selv for å skaffe seg en praksisplass. Det har i en periode nå vært mangel på lærling- og praksisplasser innen byggfagene, blant annet er det arbeidsgivere som heller tar inn billige østeuropeere enn norsk ungdom under utdanning. Men hovedverneombud Bjørn Erik Hjort er ikke redd for denne konkurransen, skolen ligger i et område med bra utvikling, har svært godt ry og har rekruttert mange arbeidstakere til det lokale næringslivet.

Personvern og cookies