Gapestokk i byggebransjen

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Arbeidstilsynet vurderer å ta i bruk en moderne form for gapestokk for å heve sikkerhetsnivået i byggebransjen.
-Vi ønsker å offentliggjøre navnene på de bedriftene som begår de groveste bruddene på sikkerhetsforskriftene, sier prosjektleder Ingvild G. Mathisen i Direktoratet for arbeidstilsynet. En ny aksjon mot fallulykker i byggebransjen i september ga svært nedslående resultater. – På tross av at Arbeidstilsynet har særlig fokus på fallulykker i denne bransjen, kan vi ikke spore noen bedring fra juni. Vi må derfor vurdere andre virkemidler. – Blir ikke dette en moderne form for gapestokk? -Når vanlige sanksjonsmidler ikke fører frem kan en offentliggjøring fungere som et pressmiddel, også overfor byggherrene, som må velge entreprenører som følger forskriftene. På hele 37 prosent av de besøkte byggeplassene ble byggherrens krav til sikring ved arbeid i høyden ikke fulgt. Å offentliggjøre lister over bedrifter og firmaer som bryter gjeldende lover og regler er ikke noe nytt, verken i Norge eller utlandet. Mathisen viser til Næringsmiddeltilsynet i Norge som har benyttet seg av denne sanksjonsformen i lengre tid, det samme har det britiske Arbeidstilsynet gjort.

Sakene legges vekk
Arbeidstilsynet har allerede benyttet seg av hyppigere politianmeldelser, men Mathisen forteller at det er vanskelig å få gehør for at sak bør etterforskes. Aksjonen mot byggebransjen i september var en fellesaksjon med arbeidstilsynene innenfor EU/EØS. De norske resultatene viste tydelig at bransjen ikke har lært av forrige aksjon. Hele 27 prosent av virksomhetene ble stanset på grunn av farlig arbeid denne gangen mot 20 prosent ved aksjonen i juni. Nesten halvparten av de besøkte byggeplassene fikk pålegg om å utbedre ett eller flere forhold relatert til arbeid i høyden. Det sto også dårlig til med planer for helse, miljø og sikkerhet. 36 prosent av byggeplassene manglet en tilfredsstillende HMS-plan; byggherrens viktigste styringsredskap for å sikre at HMS ivaretas forskriftsmessig. Byggebransjen er blant de bransjer som oftest får tilsyn og som har de mest konkrete forskriftene å forholde seg til. For eksempel skal alle stillasgulv eller trapp som ligger høyere enn to meter over underlaget alltid ha rekkverk. Omtrent halvparten av bedriftene som fikk tilsyn nå hadde ikke tilfredsstillende rekkverk. Det var også store mangler ved stillas og dekkekanter på tak og avsatser.

Personvern og cookies